Lidský protein zřejmě chrání nádorová onemocnění, vědci se ho snaží zastavit

30. 8. 2021
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se snaží zjistit, proč u některých lidí selhává léčba rakoviny. Předmětem jejich zájmu je lidský protein metalothionein, který zřejmě umí nádorové buňky ochránit a kazí tak snažení lékařů. Řešením by v budoucnu mohla být pilulka podávaná na začátku léčby cytostatiky. Pacient by ji dostal proto, aby metalothionein nezvýšil svou produkci a nádor se tedy nemohl bránit.

Metalothionein, který v sobě všichni máme, může být onou skrytou příčinou toho, že u některých lidí léčba neuspěje a u jiných naopak zabere. Zmíněný protein studuje už dvacet let vedoucí Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU Vojtěch Adam, přičemž prvně ho zaujala schopnost proteinu chránit buňky před toxickými kovy.

„Podařilo se nám už i na zvířecích modelech potvrdit, že pokud zvýšíme tvorbu metalothioneinu v těle, zvýšíme tak rezistenci nádoru vůči cytostatikům. Tyto teorie byly známé již dříve, nám se ale podařilo je věrohodně prokázat a argumentačně podložit,“ říká Adam, který je zároveň prorektorem Mendelovy univerzity v Brně.

Se svým týmem primárně míří na oblast léčby nádorových onemocnění. „Ve spolupráci s kolegy ze Španělska jsme objevili velice zajímavou roli metalothioneinu u onemocnění jater. Jsme ve stádiu experimentů na zvířatech, avšak dosavadní výsledky se dají považovat za nový pohled na metalothionein a jeho roli v případě jiných než nádorových onemocnění,“ uvádí Adam.

Asi nejambicióznějším cílem celého projektu podpořeného ERC grantem je vytvořit pilulku, kterou si pacient vezme na začátku léčby cytostatiky, aby metalothionein nezvýšil svou produkci a nádor se tak nemohl bránit. Přestože tato pilulka nebude pro všechny typy nádorů univerzální, je vize do budoucna velmi příznivá. „Mohla by zvýšit úspěšnost protinádorové léčby i o desítky procent,“ říká Adam.

Vědci se nyní zaměří na oblast výběru vhodných isoforem metalothioneinu, tedy jakýchsi jeho podtypů, s akcentem na jejich zapojení do procesů rezistence vůči nádorové léčbě. „Nejslibnější kandidát označený metalothionein 3 se ukazuje jako nejvhodnější pro návrh protokolu, kde jej budeme cíleně blokovat a při tom sledovat, zda tím zefektivníme léčbu. Již jsme s těmito experimenty začali a těšíme se na jejich první výsledky,“ dodává Adam.

Kontakt pro bližší informace: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., tel.: +420 775 674 966, e-mail: vojtech.adam@mendelu.czvedoucí Ústavu chemie a biochemie (AF)

Více aktualit

Všechny aktuality