Křest nové maloparcelní sklízecí mlátičky

28. 6. 2021
Součástí letošního Polního dne MendelAgro, který se uskutečnil 15. a 17. června 2021, byl křest nové maloparcelní sklízecí mlátičky Haldrup C-85.

Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo hledání vhodného jména. První návrhy byly odvozené od názvu firmy Haldrup, ale příliš „nezněly“. Tak jsme hledali dále. Nakonec jsme pro ni vybrali jméno JOHAN-kA. Řekli jsme si, že tímto symbolicky vzpomene na Gregora Johanna Mendela, jehož 200. výročí narození si připomeneme v příštím roce. Základem názvu je JOHANA, tedy jméno ženského rodu, zdrobněle JOHANKA. Jinými slovy máme JOHANOVU sklízecí mlátičku, jak se takový stroj nazývá v odborné terminologii. Na druhou stranu víme, že pro řadu lidí je více zažitý nesprávný výraz kombajn. Proto jsme v názvu použili malé „k“. Velké „A“ zase symbolizuje Agronomickou fakultu. Čili chcete-li, máme JOHANU – kombajn Agronomické fakulty.

Každopádně nám JOHAN-kA přijde vhod. A to již brzy, žně se blíží. Bude zásadním pomocníkem při sklizni různých plodin vysetých v malých parcelkách. Nahradíme jí dosud používané SAMPO (rok výroby 1999), kdy jsme jednotlivé parcelky sklízeli do pytlíků. Po odvozu z pole následovala další práce s vážením a rozbory zrna. Oproti tomu JOHAN-kA je chytrá dívka, která je vybavena automatickým vážicím systémem s měřením vlhkosti zrna a také stanovením hektolitrové hmotnosti zrna. Tzn., že již přímo při sklizni budeme mít tyto údaje uložené v počítači. Pokud bude třeba, odebereme vzorky sklizených semen, abychom mohli analyzovat další parametry v laboratoři.

Naše nová maloparcelní mlátička je připravena sklízet širokou škálu plodin (od máku až po kukuřici), které pěstujeme na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Kromě toho počítáme se  sklizní množitelských porostů různých plodin pěstovaných na ŠZP Žabčice. Využijeme ji také k přesnému hodnocení výnosu na poloprovozních plochách, na kterých jsou ověřovány nové perspektivní technologie s ohledem na zefektivnění hospodaření na pozemcích s výraznou heterogenitou půdních podmínek.

Popřejme JOHANCE úspěšný vstup do života! Ať má co nejméně dětských nemocí a stane se spolehlivou pracovnicí na Polní pokusné stanici v Žabčicích.

Více aktualit

Všechny aktuality