Konopí a věda 3

19. 4. 2017
Ve dnech 18.-19. 4. 2017 proběhla na Mendelově univerzitě v Brně konference s mezinárodní účastí s názvem Konopí a věda 3.

Místo konání: Aula Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1.

V rámci konference přednášeli domácí a zahraniční odborníci na produkci a využití medicinálního konopí:

ÚTERÝ 18. 4.
10.00  11.00
Bezpečnost spotřebitele konopných
produktů určených k vnitřnímu či
zevnímu užití
MUDr. PAVEL KUBŮ, CZ
Expert v oblasti lékařské informatiky
a adiktologie, dlouhodobě se věnuje
výzkumu konopí pro léčebné účely

11.00  12.00
Konopí pro léčebné použití v legislativě
a praxi v roce 2017
PHarmDr. MARCELA ŠKRABALOVÁ, CZ
Státní agentura pro konopí pro léčebné
použití, vedoucí oddělení, Státní ústav
pro kontrolu léčiv

13.30  14.00
Výzkum konopí na Mendelově univerzitě
v Brně, rok poté
MVDr. Ing. VÁCLAV TROJAN, PH.D., CZ
Pořádá Mendelova univerzita v Brně,
Agronomická fakulta, výzkum konopí

15:00 – 16:00
Necessity of standardization of
cannabis flos under GMP
TJALLING ERKELENS, NL
Společnost Bedrocan International producent
konopí pro léčebné použití, držitel
certifikátu GMP pro rostlinná léčiva

16:00 – 17:00
Praktické zkušenosti s preskripcí a
používáním konopí pro léčebné účely
v prostředí České republiky
v léčbě bolesti
MUDr. RADOVAN HŘIB, CZ
Centrum léčby bolesti, Fakultní nemocnice
u sv. Anny, Brno 

        

STŘEDA 19. 4.
9.00  10.00
Léčebné konopí v ČR v první pětiletce.
Odmlka nebo promarněná
příležitost?
MUDr. TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ, Ph.D., CZ
Klinika adiktologie 1.lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

10.00  11.00
Zkušenosti s použitím konopí
v léčbě bolesti v Izraeli
Dr. BAREKET SCHIFF-KEREN, IL
Centrum léčby bolesti
a anesteziologie, Tel Aviv

11.00  12.00
Praktické zkušenosti s léčbou konopím
u pacientů ve Velké Británii
DR. WILLIAM NOTCUTT, GB
Praktický lékař, člen charitativní
organizace prosazující použití konopí
v medicíně

13.00 – 14.00
On expirence from Switzerland, practical
focus on education of personnel.
Insights into the medical use of Cannabis
in Switzerland
BEA GOLDMAN, SZ
Zdravotní sestra, vzdělávání zdravotnických
pracovníků

15:00 – 16:00
Dr. CAROL PERÉZ, ES
Presidenta del Observatorio Español
de Cannabis Medicinal y Asociacióndos
emociones. Madrid. Asociace pacientů

15:00 – 16:00
Ovlivnění komplexní pohybové funkce
MUDr. JAROSLAV MITLENER, CA
ICCT clinic, Praha

16:00 – 17:00
On experience from Canada,
practicalfocus
Dr. DANIEL SCHECTER, KANADA
Lékař, Clinic in Toronto

 

 

KONTAKTNÍ EMAIL: konopiaveda3@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality