KARIÉRA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

16. 10. 2018
Ministerstvo zemědělství jako zaměstnavatel. 17. 10. 2018 proběhl ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství seminář, na kterém se studenti seznámili s možností absolvování stáží a s oblastí absolventských pozic v této organizaci.

V prezentaci ředitel Odboru personálního MZe Ing. Michael Forman spolu se svojí kolegyní Mgr. Petrou Zdražilovou představili samotné ministerstvo, podřízené organizace v Brně, programy, které nabízí pro absolventy a studenty VŠ, proces zaškolení, studenti se dozvěděli, jak vypadá pracovní den, na jaké úrovni by měla být jejich angličtina, samozřejmě jak probíhají výběrová řízení a také jak jsou zde absolventi finančně ohodnoceni.

Poté následovala moderovaná diskuze na tato témata:

  1. znalosti a dovednosti (na co se během studia zaměřit)
  2. kariérní růst 
  3. rozvoj a vzdělávání (jaké školení nabízí – hard skills, soft skills, jazyky)
  4. firemní kultura (pracovní prostředí, hodnoty)
  5. work-life blance (časová náročnost, práce X osobní život)
  6. zkušenosti ze stáže/praxe

V těchto blocích na otázky odpovídali jak personalisté MZe, také také absolvent naší fakulty Ing. Petr Chalupa, který nyní na MZe pracuje na pozici ministerského rady a studenta doktorského studia oboru Rostlinolékařství Ing. Žaneta Pražanová, která v létě 2017 na MZe pracovala jako stážistka.

 

Fotografie ze semináře

Více aktualit

Všechny aktuality