Kafé pod platanem

21. 8. 2017
V úterý 26. 9. 2017 neoficiálně zahájíme semestr. Kde: mezi budovami C a B (mezi sakurou a platanem).

„Kafé pod platanem“  – stejně jako v minulých třech letech se bude jednat o přátelské setkání akademické obce (nejen naší fakulty) u dobré kávy a zákusku na prostranství mezi budovami C a B. Kromě informací o fakultě, spolku, oborech, možnostech zahraničních výjezdů, uplatnění absolventů a soutěží se můžene blíže seznámit s členy a prací Akademického senátu a děkanátu AF včetně vedení fakulty.

Akce bude probíhat od 8:30 do 15 hodin a nijak nebude nenarušovat probíhající výuku prvního týdne zimního semestru.

 •     Párty stan 20 x 10 m
 •     Ochutnávky z produkce Agronomické fakulty a zapojení se do výzkumu
 •     Káva za „mrzký peníz“ 10 Kč a k tomu zákusek zdarma
 •     Informace o studiu, oborech, praxích, zahraničních možnostech
 •     Přítomnost členů AS AF MENDELU (Akademického senátu) a vedení fakulty
 •     Zapojení se do aktivit konaných na fakultě a mimo ni
 •     Uplatnění absolventů – projekt AgroContact
 •     Spolek absolventů, přátel a studentů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně – KLAS AF
 •     Přítomnost fotografa
 •     Soutěže na 7 stanovištích (např.: v dojení s Krávou Julčou, lov ryb, rallye, …) s možností výhry.
 •     a další.

Fotografie z minulého ročníku

Více na FB

 

Více aktualit

Všechny aktuality