Kafé pod platanem 2015

3. 9. 2015
22.9. 2015  Proběhlo neformální zahájení zimního semestru u kávy pod platanem.

Kafé pod platanem“. Stejně jako minulý rok se jednalo o přátelské setkání akademické obce (nejen naší fakulty) u dobré kávy a zákusku na prostranství mezi budovami C a B. Kromě informací o fakultě, oborech, možnostech zahraničních výjezdů, uplatnění absolventů a soutěží se studenti mohli blíže seznámit s členy a prací Akademického senátu a děkanátu AF včetně vedení fakulty. Akce proběhla od 8:30 do 15 hodin a narušovala probíhající výuku prvního týdne zimního semestru.

  • Párty stan 20 x 10 m
  • Ochutnávky čajů a pečiva
  • Kávaza mrzký peníz 10 Kč a k tomu zákusek zdarma (kávu vařila SKM MENDELU –Správa kolejí a menz)
  • Informace o studiu, oborech, praxích, zahraničních možnostech
  • Přítomnost členů AS AF MENDELU (Akademického senátu) a vedení fakulty
  • Zapojení do aktivit konaných na fakultě a mimo ni
  • Uplatnění absolventů, seznámení s projektem AgroContact
  • Přítomnost profi fotografa
  • Soutěž v dojení s Krávou Julčou (sledujte fotogalerii na FCB https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841001792663633.1073741843.569226779841137&type=3).

Více aktualit

Všechny aktuality