K praktické výuce nám slouží Školní zemědělský podnik Žabčice

31. 1. 2018
Účelové zařízení univerzity (25 km jižně od Brna).

Je zázemím pro vědeckovýzkumné aktivity studentů při řešení jejich závěrečných prací a výzkumnou, vývojovou, demonstrační a poradenskou činnost akademických pracovníků univerzity. Další činností podniku je produkce a prodej komodit zemědělské výroby (živočišné i rostlinné) a výroba a prodej vína.

Historie podniku je datována do období let 1922–1925. Nyní podnik sestává ze dvou pracovišť – Žabčice a Lednice s přibližně 110 zaměstnanci na celkem šestnácti střediscích. Podnik obhospodařuje téměř 2600 hektarů půdy a chová přibližně 1200 ks skotu, z toho je 560–570 dojnic s průměrnou užitkovostí 9850 litrů mléka. Pro potřeby výuky studentů podnik chová i 10 kusů jezdeckých koní. Dlouholetým ředitelem podniku je Ing. Radomil Měřínský.

V roce 2017 získal podnik status Demonstrační farmy podporované Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu 9.F.m. Nejvýznamnější prezentační akcí realizovanou ve spolupráci s Agronomickou fakultou a Zahradnickou fakultou je polní den MendelAgro (mendelagro.cz).

V minulém roce dosáhl podnik velkého úspěchu na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně, kde kráva Kája získala titul šampionky.

Představení Školního zemědělského podniku také v druhém čísle newsletteru AgRozhled.

Více aktualit

Všechny aktuality