Ingrovy dny 2015

24. 2. 2015
Ústav technologie potravin pořádá dne 4.3. 2015 akci s názvem XLI. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN "Ingrovy dny 2015"

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 4. března 2015 v aule Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

Spolupořadateli jsou:

  • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

  • Společnost pro výživu

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie

  • Česká společnost chemická – Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii

  • Česká akademie zemědělských věd – Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin

 

Bližší informace naleznete na: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny-2015

Více aktualit

Všechny aktuality