Informace k volbám děkana AF

12. 10. 2021
Do 17. 10. 2021 mají členové akademické obce možnost navrhnout kandidáta na funkci děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Návrhy se podávají elektronicky prostřednictvím univerzitního informačního systému. Nového děkana následně zvolí akademický senát AF. Podrobně postup v dopisu shrnuje předseda AS AF Jan Mareš.

Vážení členové akademické obce,

v letošním roce dochází v souvislosti s končícím funkčním obdobím k volbám vrcholných představitelů naší univerzity a fakulty. V obou případech končí funkční období k 31.1.2022, a proto je nezbytné zajistit volby v průběhu zimního semestru, resp. letošním roce. Zatím, v případě voleb rektora, máme za sebou návrhové kolo, známe kandidáty a v termínu 18.10. 2021 dojde k představení jejich vizí do budoucna a následně k volbě kandidáta na funkci rektora. Volby děkana naší fakulty právě začínají. Podle platných dokumentů naší fakulty za průběh voleb zodpovídá a volby organizuje volební komise zvolená na jednání senátu AF. Ta byla ustavena 21.6.2021. V průběhu návrhového kola má každý člen akademické obce možnost navrhnout jednoho kandidáta. Vlastní volbu pak má v kompetenci akademický senát naší fakulty. Návrhové kolo začíná 11.10.2021, trvá týden a probíhá elektronicky na adrese http://is.mendelu.cz/auth/vv/epruzkumy/prehled_pruzkumu.pl. O všech podrobnostech a průběhu informuje volební komise. Věnujte prosím pozornost hromadným mailům i informacím na webu fakulty. Přeji nám všem šťastnou volbu, krásný podzim a pevné zdraví.

Prof. Jan Mareš – předseda akademického senátu AF.

Více aktualit

Všechny aktuality