Inauguraci nového akademického roku na největší polské zemědělské univerzitě zahájila doc. Vaverková

30. 9. 2016
 Inaugurace akademického roku 2016/17 na Warsaw University of Life Sciences proběhla 30. září

Dne 30. září proběhla inaugurace akademického roku 2016/17 na nejprestižnější polské zemědělské škole – Warsaw University of Life Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) ve Varšavě. Zahajovací přednášku přednesla doc. Magdalena Daria Vaverková z Ústavu aplikované a krajinné ekologie na téma „Skládky komunálních odpadů a jejich škodlivé účinky na půdu, podzemní a povrchové vody, vegetaci a vzduch“. Děkujeme za skvělou reprezentaci. 

Více aktualit

Všechny aktuality