Farming in Sub-Saharan Africa

1. 12. 2017
 Zajímavé promítání, postřehy, zkušenosti a následná diskuse.

(for English see below)

Při příležitosti konání Farmářských dnů v Ghaně se dne 12.12. od 17:00 v AULE naší univerzity uskuteční promítání krátkého filmu o farmaření v Subsaharské africe. Budou též představeny některé projekty, na kterých participují naši studenti a zaměstnanci a v neposlení řadě dojde i na diskusi.

Oblastmi zájmu bude především Ghana, Zambie a Jihoafrická republika.

Dozvíte se:
– jak to ve vybraných zemích vůbec vypadá
– jaké jsou tam problémy
– jaký je tam potenciál
– čím můžeme pomoci my
– jak Afrika může pomoci nám …

 

Jednacím jazykem vzhledem k participaci zahraničních studentů a pedagogů bude angličtina (s možností překladu do ČJ na vyžádání).

Věříme, že touto akcí nabouráme lehké studijní napětí v „zápočtovém týdnu“ 😉

 

Akci pořádají členové spolku KLAS AF, Kráva Julča (FB) a studenti MENDELU z Ghany.
Další informace sledujte na FB.

 

Download: Plakát ke stažení / Banner for print

 

 

In the occasion of the Farmers Days in Ghana, on 12.12. from 17:00 in AULA (Ceremony Hall) of our university will be performed a short movies about farming in Sub-Saharan Africa. Also will be presented some projects where our students and teachers are participating and at last but not least will be the discussion on the program.

Areas of interest will be mainly Ghana, Zambia and South Africa.

We can disscuss about:
– how it looks in the selected countries at all
– what problems are there
– what is the potential there
– how can we help
– how Africa can help us …English will be the negotiating language, because of participation of foreign students and teachers (with the possibility of translation into Czech on request).

We believe that by this action we will break down the light learning stress in 12. week of the semester 😉

Více aktualit

Všechny aktuality