Fakulta spouští mimořádné přijímací řízení pro zájemce o studium z Ukrajiny

23. 5. 2022
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně spouští od 24. května do 18. července 2022 přijímací řízení pro zájemce o studium z Ukrajiny. Uchazeči si mohou podat přihlášku maximálně do dvou studijních programů, které jsou akreditované na AF MENDELU v češtině. Hlavním kritériem pro přijetí je výsledek pohovoru před komisí. Spuštěné je přihlašování do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského. Podrobné informace zájemci najdou na webu https://af.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-pro-ukrajinske-uchazece.

Více aktualit

Všechny aktuality