Doplňovací volby do Akademického senátu AF MENDELU za studentskou komoru

18. 5. 2022
Dne 16. května 2022 byly vyhlášeny z důvodu ukončení členství 4 studentských senátorek a senátorů doplňovací volby do studentské komory AS AF MENDELU.

Návrhové kolo na kandidáty do senátu za studentskou komoru se uskuteční v termínu od 23. 5.2022 (7:00) do 26.5. 2022 (12:00) prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS. Volební kolo se pak bude konat v termínu od 6. 6. 2022 (7:00) do 9. 6. 2022 (12:00) opět prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.

Vážené studentky a studenti, využijte svého práva a jděte volit, vyberte ze svého středu ty nejvhodnější zástupce, jejichž prostřednictvím budete mít možnost podílet se na rozhodování o důležitých záležitostech na fakultě.

 

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D., 
předseda volební komise

Více aktualit

Všechny aktuality