Doktorand Agronomické fakulty uspěl v mezinárodní geografické soutěži

20. 12. 2023

Petr Zálešák, student prvního ročníku doktorského programu Aplikovaná a krajinná ekologie, zvítězil v mezinárodní soutěži ArcGIS StoryMaps Competition 2023. Ve svém projektu se zaměřil na větrnou erozi a stal se jediným výhercem z Evropy. Největší dojem na porotce udělalo samotné téma práce spolu s jeho zpracováním a originalitou. Soutěž pořádala společnost Esri ve spolupráci s International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Soutěž spočívala ve vytváření StoryMaps neboli map s příběhem. Díky nim je možné lépe ilustrovat prostorové vztahy a dodat informacím vizuální přitažlivost. „StoryMaps slouží pro vytvoření interaktivních poutavých příběhů, prezentací nebo článků, které mají čtenáře zaujmout, ohromit a co nejvíce ho přiblížit k tématu. Kombinují multimediální obsah, jako jsou videa, fotografie a zvuk s interaktivními mapami, grafy a dalším obsahem,“ vysvětlil Petr Zálešák z Agronomické fakulty MENDELU.

Tématem StoryMap Petra Zálešáka je větrná eroze, jeho snahou bylo tuto problematiku provázat i s výzkumem. „Práce je zaměřena zejména na stanovování potenciální větrné eroze a následně na možné způsoby ochrany půdy před ní. Inspiraci při tvorbě práce jsem našel v přírodě. Inspiruji se včelami, zejména včelími plástvemi, právě motiv hexagonu je v práci zanesen. Výzkumná část práce řeší území náchylné k větrné erozi nedaleko Hodonína, který je známý někdejším výskytem tornád,“ přiblížil úspěšný soutěžící.

Student doktorského programu Aplikovaná a krajinná ekologie se mezinárodní vědecké soutěže účastnil poprvé. Pro mě byl úspěch dostat se do finále a výhra je pro mě významné ocenění, jelikož v soutěži dominují většinou skupiny či společnosti, které mají velký rozpočet a na tvorbě StoryMap spolupracuje několik desítek lidí. Vítězství si cením i z důvodu rekordní účasti v soutěži, jednalo se o nejvíce kompetitivní ročník v historii soutěže,“ popsal. V soutěži bylo více než 400 příspěvků. Každý účastník mohl předložit pouze jednu StoryMap, celkem se tedy účastnilo více než 400 různých jednotlivců, organizací, společností a skupin. Prestižní mezinárodní ocenění Special Achievement in GIS převezme Zálešák od zakladatele a generálního ředitele společnosti Esri Jacka Dangermonda na celosvětově největší konferenci v oblasti geografických informačních systémů Esri User Conference 2024 konané v San Diegu.

Společnost Esri pořádá mezinárodní soutěž ArcGIS StoryMaps od roku 2019. Soutěž se řadí mezi nejprestižnější soutěže v oblasti geografie s pravidelnou účastí významných mezinárodních organizací, například National Geographic Society. Příspěvky do soutěže dorazily z více než padesáti zemí světa. Soutěž byla zaměřena na dvě témata, první se týkalo příběhů o domorodých nebo lokálně řízených projektech, druhé se soustředilo na výzkumné projekty, studie a články. Do obou témat se mohly zapojit osoby, výzkumné organizace, soukromé firmy nebo univerzity. Studenti měli svou kategorii v obou tématech. Esri vybralo do finále soutěže deset nejlepších příspěvků a pět nejlepších studentských příspěvků z obou témat. Z finalistů vybrala vítěze odborná porota složená z osmi hostujících porotců s různým zaměřením.

StoryMap Petra Zálešáka: Wind Erosion

Všechny vítězné příspěvky: 2023 Storytellers of the Year

Více aktualit

Všechny aktuality