Dny otevřených dveří na Agronomické fakultě MENDELU 2022

 

Kdy: 7. 1., 21. 1. a 4. 2. 2022, začátek vždy v 10:00 h
Kde: univerzitní areál MENDELU, Zemědělská 1, Brno, budova Q, posluchárna Q 01

Harmonogram (shodný pro všechny termíny):


10:00-11:00 h setkání s garanty jednotlivých programů v posluchárně Q 01
11:00-12:30 h prohlídka výukových prostor Agronomické fakulty

Seznámíte se s nabídkou studijních programů a specializací, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení, dále pak s možnostmi studia v zahraničí a se studentským životem na fakultě.

Součástí setkání bude i prohlídka výukových prostor AF – jednotlivých učeben, laboratoří, potravinářských poloprovozů, skleníků a technických zkušeben.

 

 

V případě zhoršení epidemiologické situace se Dny otevřených dveří přesunou do online prostředí. Odkaz pro připojení k živému vysílání zveřejníme za daných podmínek v předstihu, a to zde na webu AF v sekci Aktuality a také na sociálních sítích AF (FB a IG @af.mendelu).

Sledujte, prosím, aktuální informace před konáním akce.

 

FB události DOD AF 2022:
7. 1. 2022: zde
21. 1. 2022: zde
4. 2. 2022: zde

 

Informace k opatření proti COVID-19 (Aktualizace 2. 2. 2022)

Vzhledem k současné epidemické situaci budeme po všech návštěvnících před vstupem do posluchárny Q01 vyžadovat doklad o bezinfekčnosti (očkování, prodělání nemoci, PCR test). Doklad o bezinfekčnosti budeme kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka“. Pro rychlejší odbavení doporučujeme využít aplikaci Tečka.

Je možné také předložit písemné potvrzení o negativním testu provedeném v rámci plošného testování ve školách ze dne 31. 1. 2022.

Naopak není možné se prokázat výsledkem samo-testu.

Současně upozorňujeme, že je nutné po dobu přítomnosti v budovách univerzity mít nasazený respirátor s minimální ochranou FFP2 či KN95.


Celouniverzitní Dny otevřených dveří MENDELU

Kdy: 28. 1. 2022

 

Informační stánky (10:00-15:00)

  • Budova A – obecné informace o studiu, podmínky přijímacího řízení, navigace po kampusu, prezentace o studiu na AF
  • Budova C – obecné informace o studiu, navigace po kampusu
  • Budova Q – obecné informace o studiu, navigace po kampusu

Po příchodu do kampusu doporučujeme nejprve navštívit informační stánek v budově A. Na místě budou studijní referentky, které zodpoví všechny nejasnosti ke studiu a přijímacímu řízení. Informační stánek je umístěný v prostorném auditoriu, kde si zájemci mohou prohlédnout prezentaci o studiu na AF a případně v místnosti vyčkat na začátek programu zvoleného studijního programu.

V časech 10:00, 11:00, 12:00 a 14:00 začíná program na stanovištích studijních programů. Stanoviště jsou rozmístěná v různých budovách uvnitř univerzitního areálu. Na každém stanovišti budou v danou hodinu připraveni vyučující, kteří zájemce seznámí s podrobnostmi o daném studijním programu (nebo specializaci) a provedou je výukovými prostorami (laboratoře, učebny, skleníky, poloprovozy, technické zkušebny apod.).

 

Stanoviště studijních programů (10:00, 11:00, 12:00, 14:00)

Budova A

Profesní zemědělství, 1. patro, učebna A12

Budova Q

Agroekologie (specializace Agroekologie, Voda v agroekosystému, Pozemkové úpravy a ochrana půdy), 1. patro, učebna 110

Budova M

Technologie potravin, přízemí
Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství), 1. patro
Fytotechnika (specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), 2. patro, skleníky

Budova R

Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), přízemí, garáže

Budova D

Molekulární biologie a biotechnologie, přízemí

Budova C

Zemědělské inženýrství (specializace Zemědělské inženýrství (K), Agrobyznys), 2. patro

 

Rozmístění jednotlivých stanovišť v univerzitním areálu: MAPA (ke stažení).

 

Online chat (8:00-15:00)

K dispozici bude od 8 do 15 hodin studijní referentka na online chatu. Zodpoví obecné otázky ke studiu i nejasnosti například k podmínkám přijímacího řízení. Okno chatu najdete na stránce af.mendelu.cz a na stránce af.mendelu.cz/chcistudovat

 

Informace k opatření proti COVID-19 (platné pro DOD 28. 1. 2022)

Ve vnitřních prostorách univerzity prosíme o dodržování rozestupů 1,5 metru, používání desinfekce u vstupů a nošení respirátoru s minimální ochranou FFP2 nebo KN95. Pokud se necítíte dobře nebo vykazujete známky respiračního onemocnění, zůstaňte raději doma a využijte online chat se studijní referentkou. Akce se řídí covidovými opatřeními univerzity, nejedná se o kulturní či společenskou událost.

AgroContact | s námi porostete