"Den fascinace rostlinami" na AF MENDELU

13. 5. 2019
Tajemství rostlin odhaleno. 17. 5. 2019.

Dne 17. května 2019 proběhla v prostorách biotechnologického pavilonu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně akce „Den fascinace rostlinami“ s názvem Mohou být rostliny ve stresu?

Akce se zúčastnilo 31 zájemců z řad středoškolských (Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc) i vysokoškolských studentů (Zahradnická fakulta a Univerzita třetího věku). Účastníci se seznámili s výzkumným zaměřením pracoviště,  vybavením a prostorami pavilonu, laboratořemi a skleníky. Úvodní přednáška o odpovědích rostlin na současné ekologické výzvy byla doplněna vlastním menším experimentem, v němž účastníci vyseli ve sterilním prostředí semena huseníčku rolního na kultivační médium v Petriho misce, které simuluje sucho a zasolení půdy. Připravený materiál si pak odnesli domů na pozorování.

Po workshopu zhlédli prostory Botanické zahrady a arboreta MENDELU včetně sbírky orchidejí. Diskutovalo se o významu rostlin, o základním a aplikovaném výzkumu biologie rostlin, roli vysokých škol a o postavení zemědělství v podmínkách globální změny klimatu a roli biotechnologií rostlin v nedaleké budoucnosti. Své náměty a postřehy z praktické činnosti přednesli a konzultovali také studenti Zahradnické fakulty formou krátkých příspěvků. Akce zásadně upozornila na roli biologie a biotechnologií v rozvoji zemědělství a současné společnosti.

Za podpory České společnosti experimentální biologie rostlin a Rady vědeckých společností ČR uspořádali:
Středoevropský technologický institut (CEITEC MENDELU) a Ústav biologie rostlin, AF MENDELU.

Akce proběhla v rámci Dne fascinace rostlinami 

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality