Informace o výsledcích (1. kolo)

Informace o výsledku přijímacího řízení budou zveřejněny po Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do studia po termínu přijímací zkoušky (termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2024).