Informace o výsledcích (2. kolo)

Výsledky budou zveřejněny po rozhodnutí děkana fakulty o přijetí či nepřijetí do studia na základě výsledků přijímací zkoušky konané dne 7. 12. 2022.

Informace o výsledcích (1. kolo)