Podmínky pro přijetí

Jak mám podat přihlášku?

Postup podání přihlášky pro ak. rok 2023/2024
 1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systému. Přihláška ke studiu se NEZASÍLÁ na Studijní oddělení děkanátu Agronomické fakulty v tištěné podobě.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinná příloha k přihlášce:
 5. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní včetně potvrzené platby v systému.
 6. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.
 1. E-přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte, podepište a doručte na děkanát Agronomické fakulty.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinné přílohy k přihlášce:
  • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu.
  • Formulář Doplňující informace k přihlášce.
  • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a podepsaný formulář je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 1. Uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, je povinen dodat:
  • úředně ověřenou kopii zahraničního diplomu, jeho ověřený překlad provedený soudním překladatelem,
  • úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice,
  • formulář Doplňující informace k přihlášce.
  • Všechny přílohy je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 2. Přihlášku s povinnými přílohami můžete:
  • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
  • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
  • případně doručit jiným způsobem po dohodě se studijní referentkou Bc. Alenou Martauzovou.
 3. Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 4. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 5. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.

Výběr školitele a tématu disertační práce

Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.

Součástí přihlášky je výběr tématu doktorské disertační práce a školitele. Všichni uchazeči zadají „Volné téma“ a jako školitele uvedou předsedu oborové rady příslušného studijního programu. Do formuláře „Doplňující informace k přihlášce“ je nutné doplnit konkrétní téma a jméno školitele z nabídky níže. Jméno školitele i téma doktorské práce může být upraveno při přijímací zkoušce.

Jméno školitele a konkrétní název disertační práce budou upraveny ve studijní evidenci po zápisu do studia.