Podmínky pro přijetí

Poplatek: 600 Kč. (Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020).

O posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání uchazeče může uchazeč zažádat v rámci přijímacího řízení podle Nařízení rektora 12/2022. Posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání je zpoplatněno. Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání je stanovena Nařízením rektora 13/2020 o poplatcích spojených se studiem na 900 Kč. Uhrazený poplatek je vždy nevratný.

Obecné informace:
Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení
Recognition of foreign education

Další nezbytné dokumenty pro posouzení vzdělání:

  1. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, nebo v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program.
  2. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání nebo potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání.

Dokumenty:

Informace o platbě a procesu posouzení vzdělání podá:
Mgr. Martina Javorová, Studijní oddělení Agronomické fakulty, martina.javorova@mendelu.cz

Jak mám podat přihlášku?

  1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systému.
  2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
  3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
  4. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní včetně potvrzené platby v systému.
  5. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.