Podmínky pro přijetí

Jak mám podat přihlášku?

 • Dokumenty, které je nutné zaslat poštou na níže uvedenou adresu studijního oddělení:
  • řádně elektronicky vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku (E-přihlášku ke studiu vyplň v systému)
  • ověřenou kopii bakalářského diplomu (dokládají i absolventi AF MENDELU 2022)
  • uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá ověřenou kopii zahraničního diplomu a ověřený překlad provedený soudním překladatelem
  • uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá ověřenou kopii nostrifikačního rozhodnutí (nostrifikace)
  • uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky (poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce a doklad o zaplacení není nutné dokládat). Jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 • Přihlášky se všemi náležitostmi zašli poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Studijní oddělení děkanátu, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
 • Obálku označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení. Sleduj prosím svoji emailovou poštu! Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka tě zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.

Zaslané přihlášky po termínu, nekompletní přihlášky nebo přihlášky bez uhrazeného poplatku nebudou do druhého kola přijímacího řízení zařazeny a přijímací řízení bude bez možnosti nápravy zastaveno.