Podmínky pro přijetí

Poplatek: 600 Kč. (Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020).

O posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání uchazeče může uchazeč zažádat v rámci přijímacího řízení podle Nařízení rektora 12/2022. Posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání je zpoplatněno. Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání je stanovena Nařízením rektora 13/2020 o poplatcích spojených se studiem na 800 Kč. Uhrazený poplatek je vždy nevratný.

Obecné informace:
Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení
Recognition of foreign education

Další nezbytné dokumenty pro posouzení vzdělání:

  1. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, nebo v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program.
  2. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání nebo potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání.

Termíny dodání dokumentů:

  1. Termín podání přihlášky ke studiu do 31. 3. 2023.
  2. Pokud uchazeč dodá výše uvedené dokumenty do 15. 6. 2023 včetně, vyhotovení sdělení o posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání bude zpracováno do řádného termínu zápisu v červenci dle stanoveného harmonogramu fakulty (10.-14. 7. 2023).
  3. Pokud uchazeč dodá výše uvedené dokumenty do 30. 6. 2023 včetně, vyhotovení sdělení o posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání bude zpracováno do řádného termínu zápisu v srpnu dle stanoveného harmonogramu fakulty.

Dokumenty:

Informace o platbě a procesu posouzení vzdělání podá:
Mgr. Martina Javorová, Studijní oddělení Agronomické fakulty, +420 545 133 005, martina.javorova@mendelu.cz

Jak mám podat přihlášku?

  1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systému. Přihláška ke studiu se NEZASÍLÁ na Studijní oddělení děkanátu Agronomické fakulty v tištěné podobě.
  2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
  3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
  4. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní včetně potvrzené platby v systému.
  5. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.