Podmínky pro přijetí

Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020.

O posouzení zahraničního středoškolského vzdělání uchazeče může uchazeč zažádat v rámci přijímacího řízení podle Nařízení rektora 12/2022. Podrobnější informace budou uvedeny na webových stránkách AF MENDELU. Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání je zpoplatněno. Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání je stanovena Nařízením rektora 13/2020 o poplatcích spojených se studiem na 800 Kč. Uhrazený poplatek je vždy nevratný.

Jak mám podat přihlášku?

  1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systému. Přihláška ke studiu se NEZASÍLÁ na Studijní oddělení děkanátu Agronomické fakulty v tištěné podobě.
  2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
  3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
  4. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní včetně potvrzené platby v systému.
  5. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.