Výběr školitele a tématu disertační práce

Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.

Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před konáním přijímací zkoušky, bude mu školitel doporučen oborovou radou při přijímací zkoušce na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.

Při vyplňování přihlášky systém automaticky nabídne:

  • jediného školitele, a to předsedu dané oborové rady,
  • jediné univerzální téma disertační práce „VOLNÉ TÉMA“.

Jméno školitele a konkrétní název disertační práce budou upraveny ve studijní evidenci po zápisu do studia.