Nabídka programů a specializací bakalářského studia

 

 

(K) - studium i v kombinované formě

 

Podrobné studijní plány ke stažení zde

 


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu

 

 • Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství)
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
Ing. Iveta Schönová – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

 • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení)
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční i kombinované formě)
 • Profesní zemědělství
Ing. Sylvie Ondrušíková – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 004, e-mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Dokumenty pro Bc. studium


Prostupnost bakalářských a magisterských studijních programů

 

 
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí