Bakalářské studium

 

  • studuj po maturitě
  • bez přijímacích zkoušek
  • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Nabídka programů a specializací bakalářského studia

 

(K) - studium v kombinované formě není momentálně v nabídce Bc. (kontaktujte studijní referentku)

 

Podrobné studijní plány ke stažení zde


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu:

 

Fytotechnika (specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství)

Ing. Iveta Schönová - studijní referentka pro Bc. studium
  • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

Agroekologie (specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, Zemědělské inženýrství v prezenční i kombinované formě) , Profesní zemědělství

Ing. Hana Kalhotková - studijní referentka pro Bc. studium
  • tel: +420 545 133 004, e-mail: hana.kalhotkova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 31.3. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 10.-14.5. 2021
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 7.-16.7 2021

Dokumenty

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí