Bakalářské studium

 

 • studuj po maturitě
 • bez přijímacích zkoušek
 • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky Bc. studia

 

Nabídka programů a specializací bakalářského studia ZDE

 

 

Podmínky pro přijetí do bakalářského studia

 

 

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 31. 3. 2022
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 13. 5. 2022
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 7. – 15. 7. 2022 - viz informace pro budoucí prváky Bc. studia
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení po přezkoumání rozhodnutí bude upřesněno
Zápisy přijatých uchazečů po přezkoumání rozhodnutí bude upřesněno - viz informace pro budoucí prváky Bc. studia

 

 

Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny !

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište obě strany.
 • Uchazeči, kteří nebudou mít na vytištěné přihlášce potvrzené známky střední školou, mají možnost společně s podepsanou přihláškou zaslat oboustranně okopírované vysvědčení 1. - 4. ročníku na střední škole (nebo ta vysvědčení, která na přihlášce uvádí), které nemusí být úředně ověřené.
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 • Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
 • Přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu

 

 • Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství)
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
Ing. Iveta Schönová – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

 • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení)
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční i kombinované formě)
 • Profesní zemědělství
Ing. Sylvie Ondrušíková – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 004, e-mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem 
 
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí