Bakalářské studium

 

 • studuj po maturitě
 • bez přijímacích zkoušek
 • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky Bc. studia

 

Nabídka programů a specializací bakalářského studia

 


DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Termín podání přihlášek ke studiu byl prodloužen do 30. 4. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 19. 5. 2021
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 12.–15. 7. 2021 - viz informace pro budoucí prváky Bc. studia
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení po přezkoumání rozhodnutí 20. 7. 2021
Zápisy přijatých uchazečů po přezkoumání rozhodnutí 1.–7. 9. 2021 - viz informace pro budoucí prváky Bc. studia


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do bakalářského studia 
(informace budou průběžně doplňovány):

 


2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

 

Termín podání přihlášek ke studiu v rámci 2. kola od 14. 6. 2021 do 23. 8. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium začátek září, bude upřesněno
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia v rámci 2. kola 17. 9. 2021

Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2021/2022

 

Nabídka studijních programů a specializací pro 2. kolo přijímacího řízení pro Bc. studium: 

Studijní programy Specializace
Agroekologie  Agroekologie 
Pozemkové úpravy a ochrana půdy 
Voda v agroekosystému
Aplikovaná technika Provoz techniky
Odpadové hospodářství
Zemědělské stavby a technologická zařízení
Technické znalectví a oceňování
Fytotechnika Fytotechnika
Rostlinolékařství
Technologie potravin -
Zootechnika Rybářství
Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství (v prezenční i kombinované formě studia)

Agrobyznys

 


 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu

 

 • Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství)
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
Ing. Iveta Schönová – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

 • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení)
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční i kombinované formě)
 • Profesní zemědělství
Mgr. Hana Pokorná – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 004, e-mail: hana.pokorna [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Dokumenty pro Bc. studium

 

 
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí