Bakalářské studium

 

 • studuj po maturitě
 • bez přijímacích zkoušek
 • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

Informace pro budoucí prváky Bc. studia

 

Nabídka programů a specializací bakalářského studia ZDE

 

!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE !!!

 

 

Podmínky pro přijetí do bakalářského studia

 

 

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 

Termín podání přihlášek ke studiu Termín prodloužen do 15.4.2022 (31. 3. 2022)
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 5. 5. 2022
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 11. – 15. 7. 2022 - viz informace pro budoucí prváky Bc. studia
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení po přezkoumání rozhodnutí bude upřesněno
Zápisy přijatých uchazečů po přezkoumání rozhodnutí bude upřesněno - viz informace pro budoucí prváky Bc. studia

 

 

Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny !

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište obě strany.
 • Uchazeči, kteří nebudou mít na vytištěné přihlášce potvrzené známky střední školou, mají možnost společně s podepsanou přihláškou zaslat oboustranně okopírované vysvědčení 1. - 4. ročníku na střední škole (nebo ta vysvědčení, která na přihlášce uvádí), které nemusí být úředně ověřené.
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 • Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
 • Přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu

 

 • Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství)
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
Ing. Iveta Schönová – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

 • Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení)
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční i kombinované formě)
 • Profesní zemědělství
Ing. Sylvie Ondrušíková – studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 004, e-mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem 
 
AgroContact | s námi porostete