České hlavičky 2017

13. 4. 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s Českou hlavou vyhlašuje již 10. ročník nejprestižnější  soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.

V letošním roce se opět budou předávat ceny v pěti kategoriích:

  • Sanitas „Život a zdraví člověka“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.
  • Merkur „Člověk a společnost“ –  cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.
  • Genus „Člověk a svět kolem něj“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.
  • Ingenium  „Svět počítačů a komunikace“ – cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.
  • Futura „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.


Uzávěrka příjmu nominací je 30. června 2016.

Více informací: www.ceskahlava.cz / facebook.com/ceskehlavicky / e-mail: kontakt@ceskahlava.cz / tel: 725 594 351

Více aktualit

Všechny aktuality