Cena Wernera von Siemense 2020

5. 10. 2020
23. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědných oborů českých univerzit

Získejte prestižní ocenění a vysokou finanční odměnu!

Pro 23. ročník je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 830 000 Kč.

Kategorie soutěže

  1. 300 000 Kč   Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec/tým)
  2. 200 000 Kč   Nejlepší diplomová práce (50 000 student + 50 000 vedoucí, 30 000 + 30 000, 20 000 + 20 000)
  3. 200 000 Kč   Nejlepší disertační práce (50 000 student + 50 000 vedoucí, 30 000 + 30 000, 20 000 + 20 000)
  4.   50 000 Kč   Nejlepší pedagogický pracovník
  5.   20 000 Kč   Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu
  6.   20 000 Kč   Zvláštní cena Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
  7.   20 000 Kč   Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce – Průmysl 4.0
  8.   20 000 Kč   Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce – Chytrá infrastruktura a energetika

 

 

Podávání přihlášek bude ukončeno 30. listopadu 2020 

Veškeré informace a přihlášky naleznete : ZDE

Kontakt: Ing.Jaroslava Tomášková, MarCom Project Manager, Siemens, s.r.o., e-mail: jaroslava.tomaskova@siemens.com,

tel.: +420 733 140 240

Více aktualit

Všechny aktuality