Byli vyhlašeni vítězové soutěže „Studenti pro kvalitu potravin"

4. 3. 2020
Studenti potravinářských oborů mají za sebou místní kolo soutěže s Potravinářskou komorou ČR.

Ve čtvrtek 13. února 2020 se pod patronací Potravinářské komory ČR na Mendelově univerzitě konalo místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“. S tématem „Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství“ zvítězila Bc. Štěpánka Glanzová se školitelkou Ing. Radkou Langovou, Ph.D. Postupuje tak do národního kola, společně s druhým umístěným Bc. Romanem Porazilem, který pod vedením svého školitele doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. uspěl s tématem „Technologické vyhodnocení výroby měkkého salámu s přídavkem oleje.“

 Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na XLVI. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“ 4. 3. 2020 v aule MENDELU

Ingrovy dny 2020  Ingrovy dny 2020

 

Fotoreportáž z konání konference Ingrovy dny 2020

Na 3. až 5. místě se umístili (seřazeno abecedně):

Bc. Zuzana Lustigová (školitel doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.): Jakost těstovin z rýžové mouky

Bc. Klára Pálová (školitel doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.): Kvalita a variabilita kávy

Bc. Růžena Vávrová (školitel Ing. Alena Saláková, Ph.D.): Využití nových surovin pro kyselé srážení sýrů

 

 Do soutěže se zapojili studenti bakalářských i magisterských „potravinářských oborů“ ze čtyř univerzit.  Místního kola, které organizačně zajistil Ústav technologie potravin, se zúčastnilo pět studentů (Technologie potravin), a to v rámci kategorie „Výroba potravin a technologie“. Součástí prezentací studentů byla i ochutnávka potravin vyrobených přihlášenými studenty programu Technologie potravin. 

 

Předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. V komisi zasedli členové Komise pro reformulace PK ČR a hodnotitelé Komise pro inovativní výrobky PK ČR, za MENDELU se zúčastnil proděkan Agronomické fakulty Ing. Daniel Falta, Ph.D. 

 

Slavnostní předání diplomů postupujícím studentům se uskuteční v rámci Ingrových dnů dne 4. března 2020. Akce proběhne v aule MENDELU po ukončení 1. bloku přednášek na XLVI. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin.

 

Předpokládané datum celonárodního kola je v první půli června a PK ČR o něm bude informovat na svých stránkách. 

 

Děkujeme všem studentům i školitelům za jejich aktivní účast. 

 

     

Více aktualit

Všechny aktuality