Akademický senát MENDELU zvolil novým rektorem Vojtěcha Adama

18. 10. 2021
Akademický senát dnes zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního prorektora pro tvůrčí činnost a vedoucího Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Vojtěcha Adama. Ten od února 2022 v čele univerzity nahradí ekonomku Danuši Nerudovou. O funkci v pořadí 34. rektora se dnes ucházeli celkem čtyři kandidáti. Kromě Adama ještě další prorektor Martin Klimánek, dále pak profesor z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Otakar Holuša a ředitel Odboru informačních technologií Stratos Zerdaloglu.

Adam dnes ve svém vystoupení před akademickou obcí zmínil několik celosvětových trendů ve vědě jako je například editování genomu organismů, které je nyní snadnější než dříve, princip „jednoho zdraví“ nebo posilování role regionů. „Vše zastřešující klimatická změna a starost o půdu a krajinu je dnes neodmyslitelnou součástí plánů udržitelného rozvoje řady regionů i států po celém světě. A právě univerzitní prostředí, dynamické a progresivní, na tyto výzvy umí reagovat a připravovat již dnes odborníky schopné pracovat s nejmodernějšími technologiemi,“ uvedl Adam. Zároveň zdůraznil, že chce jako nový rektor podpořit vědu a výzkum, která má celospolečenský dopad a multioborovou spolupráci. MENDELU podle něj díky šíři svých činností může hrát v měnícím se světě významnou roli.

Vojtěch Adam se narodil 2. května 1982 v Brně. Titul magistr získal v oboru Analytická chemie, pro postgraduální studium si vybral obor Molekulární a buněčná biologie, vše na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2015 byl jmenován profesorem v oboru Chemie. V současné době kromě funkce prorektora vede Ústav chemie a biochemie, na kterém pracuje od roku 2009.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se nový rektor zaměřuje na aplikaci moderních bioanalytických metod a pokročilých materiálů pro biochemické a biologické účely. Během vědecké práce na Ústavu chemie a biochemie získal několik ocenění. Například v roce 2008 získal Cenu Ligy proti rakovině Praha za publikace v oblasti klinické onkologie.

Je mj. držitelem evropského ERC grantu na téma Porozumění metabolomu nádoru, ve kterém pracuje na popisu mechanismů dosud nepochopených biochemických a molekulárně biologických vztahů a korelací mezi ionty kovů a proteiny během vývoje nádoru. Výzkum by měl odhalovat způsob jak potlačit progresi nádoru a výrazně zvýšit účinnost protinádorové léčby.

Teze jednotlivých kandidátů a informace o volbě najdete zde: https://senat.mendelu.cz/

 

Více aktualit

Všechny aktuality