Akademický senát AF zvolil novým děkanem Jana Mareše

15. 11. 2021
Novým děkanem Agronomické fakulty MENDELU se stane vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Jan Mareš. Na mimořádném zasedání ho dnes zvolil Akademický senát AF. Mareš byl zvolen ve druhém kole, kdy získal 12 hlasů z 21 přítomných senátorů. V čele fakulty nahradí od února 2022 vedoucího Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Pavla Ryanta, který pozici zastával poslední dvě volební období. O funkci děkana AF se ucházeli celkem tři kandidáti. Kromě Jana Mareše ještě proděkan AF Leoš Pavlata a vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství Jiří Skládanka. V prvním kole volby získal Jan Mareš 9 hlasů, Leoš Pavlata 5 hlasů a Jiří Skládanka 6 hlasů.

Jan Mareš dnes ve svém vystoupení před akademickou obcí zmínil důležitost podpory a dalšího rozvoje laboratorní a praktické výuky. „V období lockdownů se ukázalo jako velký hendikep pro naše studenty, že nemohli využívat laboratoře, poloprovozy nebo experimentální pracoviště,“ uvedl. Unikátní je podle něj Agronomická fakulta v tom, že svým zaměřením pokrývá základní potřeby člověka.

Za jeden ze svých základních cílů označil Mareš vymezení jasných pravidel a rozsahu činností mezi univerzitou a fakultou. V následujícím období se chce mimo jiné zaměřit na změny v organizaci a hodnocení výuky. „Některé změny vycházejí ze zkušeností z období lockdownu. Jedná se zejména o rozšíření výukových podpor, online výuky i konzultací. Je ale nezbytné pečlivě zvažovat rozsah jejich použití, protože v některých oborech nebo předmětech jsou využitelné jen ve velmi omezené míře,“ zhodnotil.

Agronomická fakulta by podle Mareše měla být stabilizovanou součástí univerzity, která se bude významně podílet na formování výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné produkce kvalitních potravin. Personálně chce nový děkan vycházet ze současné struktury děkanátu se zodpovědností tajemnice fakulty.

Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V současné době vede Oddělení rybářství a hydrobiologie na AF MENDELU.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se nový děkan zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb.

Více aktualit

Všechny aktuality