Agronomickou fakultu nově povede Leoš Pavlata

25. 4. 2022
Novým děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se stane současný proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Leoš Pavlata. Na svém zasedání ho dnes zvolil Akademický senát AF. Pavlata byl zvolen ve 2. kole, kdy získal 11 hlasů z 19 přítomných senátorů. V čele fakulty nahradí od 1. května Jana Mareše, který od dubna zastává post rektora univerzity. Kromě Pavlaty se o funkci děkana ucházel také vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Pavel Ryant, který už fakultu vedl v minulosti.

Leoš Pavlata dnes ve svém vystoupení před akademickou obcí vyzdvihl důležitost studentů jako středu zájmu fakulty. „Vysoké školy jsou zřízené k tomu, aby vzdělávaly. Je potřeba si uvědomit, že naši studenti jsou naši nástupci. A právě to, jak se budeme věnovat studentům, do jisté míry určuje, jaká bude Agronomická fakulta do budoucna,“ uvedl nový děkan.

Mezi svoje priority řadí Pavlata mimo jiné inovaci jednotlivých předmětů a studijních programů s důrazem na zahrnutí problematiky Zemědělství 4.0. Soustředit se chce také na posílení oblasti internacionalizace a větší zapojení do projektů mezinárodní spolupráce. „Je potřeba se zaměřit na zvyšování kvality výzkumné a publikační činnosti, a to s důrazem na získávání mezinárodně významných nových poznatků a společensky přínosných aplikovatelných výsledků,“ dodal Pavlata.

Leoš Pavlata se narodil 24. června 1971 v Jilemnici. V roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat. Poslední čtyři roky působí na Agronomické fakultě jako proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia. Ve vědecko-výzkumné činnosti se věnuje zejména poruchám výživy, metabolismu a zdraví zvířat.

Funkční období děkana je čtyřleté. Agronomická fakulta, kterou povede, má v současnosti přes 2 000 studentů a zahrnuje téměř pět desítek studijních programů a specializací.

Více aktualit

Všechny aktuality