70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně

18. 9. 2019
18. a 19. září jsme oslavili 70. výročí vysokoškolské výuky rybářství odbornou konferencí a setkáním absolventů

Konference se uskuteční ve dnech 18. a 19. 9. 2019 v prostorách Auly na Mendelově univerzitě v Brně.
Součástí konference je společenský večer, který je tradičně spojen se setkáním absolventů rybářské specializace.

Jedná se o již tradičně pořádanou konferenci k výročí vysokoškolské výuky rybářství, která byla na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně zahájena v roce 1949. Tematicky bude konference pokrývat veškeré oblasti rybářství (aplikovaná ichtyologie, rybářská hydrobiologie, chov ryb, management rybářských revírů, choroby ryb a toxikologie). Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku referátů z konference. Další příspěvky bude možné prezentovat formou posteru s rozšířeným abstraktem ve sborníku, který bude k dispozici na konferenci.

Součástí programu konference bude společenský večer v závěru prvního jednacího dne spojený se setkáním absolventů studia Rybářské specializace a navazujícího magisterského oboru Rybářství. Pro zájemce bude dne 19. 9. zajištěna prohlídka areálu MENDELU, případně návštěva arboreta. Studenti pregraduálního studia mají vstup zdarma.


Podrobné informace o konferenci i na www.rybarstvi.eu
Odborný garant konference: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

 

Kontakt na organizátory:
Ing. Jan Grmela, Ph.D.
Jan.grmela@mendelu.cz
tel:+420 545 133 530
mobil: +420 723 215 465

Více aktualit

Všechny aktuality