I v nedávné minulosti museli studenti překonávat náročné životní zkoušky

11. 3. 2021 -

Představujeme vám příběh studenta Eduarda Halvy, jehož 100. výročí narození si dnes připomínáme

Dnešní doba není pro vysokoškoláky snadná. Posluchači se nesetkávají v učebnách, s přednášejícími se vídají jen přes obrazovky a omezuje je řada dalších opatření. Časy, kdy život kladl před naše studenty ještě náročnější překážky, však nejsou až tak dávnou minulostí.

Osud absolventa Eduarda Halvy je jedním z mnoha takových inspirativních a ve výsledku povzbudivých příběhů. „Ještě coby studenta vyšší odborné školy ho vyslýchalo gestapo kvůli šíření protifašistických letáků. S nástupem na univerzitu musel kvůli válce čekat až do svých 25 let, a protože finanční situace rodiny žijící v Kroměříži nebyla dobrá, svůj brněnský podnájem splácel s vypětím všech svých sil. Jeho čerstvá láska Eva Horáková ho podporovala i tím, že mu do bytu pravidelně nosila jídlo. Brzy se vzali a Eduard Halva trvale spojil svůj život i s univerzitou. Stal se profesorem a díky svým profesním výsledkům také proděkanem Agronomické fakulty a později prorektorem tehdejší Vysoké školy zemědělské. Jeho žena a rovněž absolventka Eva zde působila v Ústavu vědeckých informací,“ vypráví vnuk pana profesora Jakub Ghanem. Obklopený milující rodinou se prof. Eduard Halva dožil krásných 86 let, dnes si připomínáme sté výročí jeho narození.

I když situace někdy vypadá bezvýchodně, nevzdávejme to.

 

Eduard Halva   Eduard Halva

Fotografie: soukromý archiv Jakub Ghanem.