Setkání akademické obce AF MENDELU

17. 2. 2021 -

V pondělí 1. 3. 2021 proběhlo online setkání akademické obce AF MENDELU

Členy akademické obce AF MENDELU jsou akademičtí pracovníci a studenti AF MENDELU.

Setkání proběhlo v týmu MS Teams "Setkání AO AS AF MENDELU 2021".

  

Program:

  1. Informace o činnosti akademického senátu AF MENDELU (prof. Mareš, Ing. Jeník).
  2. Informace vedení Agronomické fakulty MENDELU (doc. Ryant).
  3. Diskuse.

Doba jednání byla od 9 do 11 h, po dobu setkání AO bylo vyhlášeno děkanské volno.

 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš                           doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
předseda AS AF MENDELU                    děkan AF MENDELU

 

AgroContact | s námi porostete