Slavnostní zasedání Vědecké rady

26. 9. 2019 -

Ku příležitosti 100. výročí založení Agronomické fakulty předal děkan pamětní medaile.

Ve čtvrtek 26.9. zaplnilo Aulu Mendelovy univerzity slavnostní shromáždění, které bylo svědkem Slavnostního zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty. V rámci stoletých oslav založení univerzity a fakulty předal děkan doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. pamětní medaile téměř padesáti významným institucím a akademikům. Vyjádřil jim tak poděkování za dlouholetou spolupráci ve výzkumu a vzdělávání a za přínos pro rozvoj vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty. Tohoto významného ceremoniálu se kromě Vědecké rady fakulty zúčastnili nejvyšší zástupci vedení Mendelovy univerzity a jednotlivých fakult, jakožto i zástupci mnoha českých i slovenských Vysokých škol, představitelé význačných vědeckých institucí a další vážení hosté z řad akademické obce. Po oficiální části slavnostního ceremoniálu byli všichni hosté pozvání na raut v univerzitní menze, kde většina přítomných strávila příjemné odpoledne naplněné přátelskými rozhovory, prohlídkou arboreta a cimbálovou muzikou.   

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí