ZO VOS AF MENDELU v Brně


Vítejte na stránkách Základní organizace
Vysokoškolského odborového svazu
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Chci se stát členem odborů (ZO VOS AF MENDELU)

  1. Je potřeba vyplnit formulář v příloze
  2. Potvrzení VOS získáte u Ing. Janečkové
  3. Po podpisu je nutno odevzdat na mzdovou účtárnu
  4. Od 1. následujícího kalendářního měsíce po odevzdání jste se stali právoplatným členem naší organizace. Těšíme se na spolupráci!

Organizační struktura

Výbor VOS AF MENDELU
Jméno Funkce Pracoviště Telefon
Janečková Lucie, Ing. Předseda 219 3122
Mareček Jan, prof. Ing. DrSc. dr.h.c. Místopředseda 227 2306
Perlová Vladimíra, Bc. Hospodář ÚVIS CP 5168
Mecová Jana, Mgr. Péče o zaměstnance 989 5109
Tichá Michaela Kulturní referentka a jednatelka 215 2466
Přikryl František BZOP 227 2370
Libor Kalhotka, doc. Ing. Ph.D. Péče o webové stránky VO 221 3028
Kontrolní komise:      
Hrdlička Petr, doc.RNDr. CSc. předseda 239 3282
Mareš Jan, Prof. Dr. Ing. člen 224 3270
Jandák Jiří, Ing. Csc. člen 221 3061

Důležité dokumenty

Dokumenty 2018

 

Dokumenty 2019

 

Dokumenty 2020

Starší dokumenty

 

Informace VOS

 

Odkazy

Koordinační odborová rada

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí