Harmonogram výuky

 


Aktuality

 


Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia

 

16. 2.–25. 2. 2021 výběr volitelných předmětů SZZ
22. 4. 2021 vložení závěrečných prací do UIS
13. 5. 2021 (posun z 22. 4. 2021) odevzdání závěrečných prací na ústav
21. 5. 2021 odevzdání závěrečných prací na děkanát
8. 6.–11. 6. 2021 (posun ze 7. 6.–10. 6. 2021) státnice bakalářů
Zrušeno (18. 5. 2021) přijímací zkouška do NMgr. studia
8.–9. 7. 2021 (posun z 17. 6.–18. 6. 2021) zápis do NMgr. studia, pro končící studenty AF
Zrušeno (17. 6.–18. 6. 2021) nácvik na promoce
Zrušeno (28. 6.–30. 6. 2021) promoce bakalářů

 Zkouškové období pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia 21. 5. 2021.

Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia

 

16. 2.–25. 2. 2021 výběr volitelných předmětů SZZ
22. 4. 2021 vložení závěrečných prací do UIS
6. 5. 2021 (posun z 22. 4. 2021) odevzdání závěrečných prací na ústav
14. 5. 2021 odevzdání závěrečných prací na děkanát
1. 6.–4. 6. 2021 (posun z 31. 5.–3. 6. 2021) státnice magistrů
Zrušeno (10. 6.–11. 6. 2021) nácvik na promoce
Zrušeno (14. 6.–16. 6. 2021) promoce magistrů
29. 6. 2021 (posun z 23. 6. 2021) přijímací zkoušky do doktorského studia, bude upřesněna forma PZ

 Zkouškové období pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia 14. 5. 2021.

 

Sledujte aktuální informace na http://mendelu.cz/koronavirus

AgroContact | s námi porostete