Aktuality

 


Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia

 

16. 2.–25. 2. 2021 výběr volitelných předmětů SZZ
22. 4. 2021
vložení závěrečných prací do UIS
22. 4. 2021 odevzdání závěrečných prací na ústav
21. 5. 2021 odevzdání závěrečných prací na děkanát
7. 6. – 10. 6. 2021 státnice bakalářů
18. 5. 2021 přijímací zkouška do NMgr. studia
17. 6. - 18. 6. 2021 zápis do NMgr. studia
17. 6. - 18. 6. 2021 nácvik na promoce
28. 6. - 30. 6. 2021 promoce bakalářů

 

Zkouškové období pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia 27. 4. – 29. 5. 2020.

Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia

 

16. 2. - 25. 2. 2021 výběr volitelných předmětů SZZ
22. 4. 2021 vložení závěrečných prací do UIS
22. 4. 2021 odevzdání závěrečných prací na ústav
14. 5. 2021 odevzdání závěrečných prací na děkanát
31. 5. - 3. 6. 2021 státnice magistrů
10. 6. -11. 6. 2021 nácvik na promoce
14. 6. -16. 6. 2021 promoce magistrů
23. 6. 2021 přijímací zkoušky do doktorského studia

 

Zkouškové období pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia 27. 4. – 22. 5. 2020.

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí