Harmonogram výuky

 


Aktuality

 

 


Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia

 

15. 2. – 24. 2. 2022 výběr volitelných předmětů SZZ
21. 4. 2022 vložení závěrečných prací do UIS
21. 4. 2022 odevzdání závěrečných prací na ústav
17. 5. 2022 přijímací zkouška do NMgr. studia
20. 5. 2022 odevzdání závěrečných prací na děkanát
6. 6. – 9. 6. 2022 státnice bakalářů
7. 7. – 15. 7. 2022 zápis do NMgr. studia, pro končící studenty AF
16. 6. – 17. 6. 2022 nácvik na promoce
27. 6. – 29. 6. 2022 promoce bakalářů

 Zkouškové období pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia 20. 5. 2022.

Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia

 

15. 2. – 24. 2. 2022 výběr volitelných předmětů SZZ
21. 4. 2022 vložení závěrečných prací do UIS
21. 4. 2022 odevzdání závěrečných prací na ústav
13. 5. 2022 odevzdání závěrečných prací na děkanát
30. 5. – 2. 6. 2022 státnice magistrů
9. 6. – 10. 6. 2022 nácvik na promoce
13. 6. – 15. 6. 2022 promoce magistrů
22. 6. 2022 přijímací zkoušky do doktorského studia

 Zkouškové období pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia 13. 5. 2022.

 

Sledujte aktuální informace na http://mendelu.cz/koronavirus

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí