Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia

 

18.–27. 2. 2020 výběr volitelných předmětů SZZ
23. 4. 2020 odevzdání závěrečných prací na ústav
23. 4. 2020 vložení závěrečných prací do UIS
19. 5. 2020 přijímací zkouška do NMgr. studia, rozhodnutí o přijetí do studia
22. 5. 2020 odevzdání závěrečných prací na děkanát
8.–11. 6. 2020 státnice bakalářů
18.–19. 6. 2020 zápis do NMgr. studia – hned po Bc. zkoušce
18.–19. 6. 2020 nácvik na promoce
29.6.–1. 7. 2020 promoce bakalářů

  (pro 3. roč. Bc. studia končí zkouškové období 22. 5. 2020)

 Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia

 

18.–27. 2. 2020 výběr volitelných předmětů SZZ
23. 4. 2020 odevzdání závěrečných prací na ústav
23. 4. 2020 vložení závěrečných prací do UIS
15. 5. 2020 odevzdání závěrečných prací na děkanát
1.–4. 6. 2020 státnice magistrů
11.–12. 6. 2020 nácvik na promoce
15.–17. 6. 2020 promoce magistrů
24. 6. 2020 přijímací zkoušky do doktorského studia

 (pro 2. roč. NMgr. studia končí zkouškové období 22. 5. 2020)

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí