Bakalářské studium

 

 • studuj po maturitě
 • bez přijímacích zkoušek
 • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení:

 

 • Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !
   • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište obě strany.
   • Uchazeči, kteří nebudou mít na vytištěné přihlášce potvrzené známky střední školou, mají možnost společně s podepsanou přihláškou zaslat oboustranně okopírované vysvědčení 1. - 4. ročníku na střední škole (nebo ta vysvědčení, která na přihlášce uvádí), které nemusí být úředně ověřené.
   • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
   • Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
   • Přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

   Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

   Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

   Dokumenty, které je nutné poštou zaslat na studijní oddělení:

   • řádně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku,
   • potvrzené známky ze střední školy nebo kopie ročníkových vysvědčení (obě strany), které nemusí být ověřené; uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem,
   • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
   • uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání dosaženého středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace),
   • uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají doklad vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B1.

Výsledky přijímacího řízení, informace o zápisech do 1. ročníku:

 

Co si připravit doma před zápisem:

 • pokud má být ISIC karta nebo průkaz studenta vyroben a předán na úvodu do studia, je nutné v aplikaci e-přihlášky potvrdit a zaplatit požadavek na výrobu karty,
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let. Držitel již dříve vydané a stále platné ISIC karty MENDELU pro prezenční formu studia nemusí zakládat novou kartu,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta MENDELU pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat novou kartu,
 • upozorňujeme, že další požadavek na výrobu karty bude možný až po nástupu do studia prostřednictvím aplikace Objednávky v univerzitním informačním systému.

 

Co si nezapomenout vzít na zápis:

 • roušku
 • čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - pokud doklad neodevzdáte u zápisu, nebudete zapsán/a  do studia,
 • psací potřeby,
 • tiskopisy, které chcete potvrdit - průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.

Prezentace k zápisu s návodem k vyplnění e-návratky


Nabídka programů bakalářského studia:

Agroekologie
Aplikovaná technika
Fytotechnika
Molekulární biologie a biotechnologie
Profesní zemědělství
Technologie potravin
Zemědělské inženýrství
(možnost studia i v kombinované formě)
Zootechnika

 

Podrobné studijní plány ke stažení zde


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu:

 

Fytotechnika (specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství)

Ing. Iveta Schönová - studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

Agroekologie (specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agrosystému), Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, Zemědělské inženýrství v prezenční formě, Všeobecné zemědělství v kombinované formě) , Profesní zemědělství

Ing. Hana Kalhotková - studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 004, e-mail: hana.kalhotkova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 30.4. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 28.5. 2020
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 13.7. - 15.7. 2020
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých na odvolání začátkem září, bude upřesněno
Termín podání přihlášek do Bc. studia v rámci druhého kola do 24.8.2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium v rámci druhého kola bude upřesněno
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých v rámci druhého kola bude upřesněno, předpoklad 18.9.2020

Dokumenty

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

pondělí 9:45 - 12:00
úterý 9:45 - 11:30 a 12:45 - 14:00
středa 9:45 - 12:00
čtvrtek 9:45 - 12:00
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí