Bakalářské studium

 

 • studuj po maturitě
 • bez přijímacích zkoušek
 • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Úvod do studia pro studenty 1. ročníku Bc. studia 18. 9. 2020

 


 Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení, Zápis do 1. ročníku 18. 9. 2020:

 

 

 

 

 

 

Co si připravit doma před zápisem:

 • pokud má být ISIC karta nebo průkaz studenta vyroben a předán co nejdříve po nástupu do studia, je nutné v aplikaci e-přihlášky potvrdit a zaplatit požadavek na výrobu karty,
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let. Držitel již dříve vydané a stále platné ISIC karty MENDELU pro prezenční formu studia nemusí zakládat novou kartu,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta MENDELU pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat novou kartu, (případně podle nabídky kartu ALIVE),
 • upozorňujeme, že další požadavek na výrobu karty bude možný až po nástupu do studia prostřednictvím aplikace Objednávky v univerzitním informačním systému.

 

Co si nezapomenout vzít na zápis:

 • roušku
 • vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • vyplněné poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • psací potřeby,
 • tiskopisy, které chcete potvrdit - průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.

 

Prezentace k zápisu s návodem k vyplnění e-návratky


Nabídka programů bakalářského studia:

Agroekologie
Aplikovaná technika
Fytotechnika
Molekulární biologie a biotechnologie
Profesní zemědělství
Technologie potravin
Zemědělské inženýrství
(možnost studia i v kombinované formě)
Zootechnika

 

Podrobné studijní plány ke stažení zde


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného programu:

 

Fytotechnika (specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství)

Ing. Iveta Schönová - studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

Agroekologie (specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agrosystému), Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, Zemědělské inženýrství v prezenční formě, Všeobecné zemědělství v kombinované formě) , Profesní zemědělství

Ing. Hana Kalhotková - studijní referentka pro Bc. studium
 • tel: +420 545 133 004, e-mail: hana.kalhotkova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 30.4. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 28.5. 2020
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 13.7. - 15.7. 2020
Vyhodnocení kritérií odvolacího řízení pro Bc. studium 20.7.2020
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých na odvolání obor Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia 31.8.2020, ostatní obory 2.9.2020
Termín podání přihlášek do Bc. studia v rámci druhého kola do 24.8.2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium v rámci druhého kola 24.8.2020
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých v rámci druhého kola 18.9.2020

Dokumenty

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí