BAKALÁŘSKÉ OBORY (3 ROKY, Bc.)      NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ (2 ROKY, Ing.)  
         
  FYTOTECHNIKA 

 FYTOTECHNIKA

 
         
  ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ   ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ  
         
     ZOOTECHNIKA  
     CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA  
  ZOOTECHNIKA   KRMIVÁŘSTVÍ  
     RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE  
     ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  
         
K VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ   VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ K
         
  AGROBYZNYS   AGROBYZNYS  
         
     TECHNOLOGIE POTRAVIN  
  TECHNOLOGIE POTRAVIN   JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN  
     EKOTROFOLOGIE  
         
  AGROEKOLOGIE   AGROEKOLOGIE  
         
  PROVOZ TECHNIKY   PROVOZ TECHNIKY  
     AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  
         
K ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ODPADŮ K
         
  POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY   ROZVOJ VENKOVA  
         
  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE   BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN  
     ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  

 

 

K  - Obor je možné studovat i v kombinované formě studia
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí