ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 

Veškeré informace o zahraničních stážích naleznete zde - na webových stránkách OMVI

 

Důležité osoby pro vyplňování smlouvy na zahraniční stáž

 

 •  Kontkatní osoba/Contact person: 

 

 

Užitečné informace

 

 • Zahraniční stáž si student může nechat uznat jako povinnou praxi.
  • Student může požádat o uznání předmětu Praxe (bakalářská, diplomová, provozní):
   • Bezprostředně po absolvování zahraniční stáže.
   • Prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v UIS (Osobní administrativa -> Portál studenta -> Kontaktní centrum -> Hledám řešení -> Žádost 000_Z: Obecná žádost).
   • Předmět Praxe může být uznán i v jiném období (semestru), než je stanoveno studijním plánem daného programu/specializace.
  • Další postup schválení žádosti:
   • Kontrola absolvovaní stáže referentkou pro mezinárodní vztahy.
   • Schválení uznání předmětu příslušným proděkanem pro vzdělávací činnost.
   • Udělení zápočtu studijní referentkou pro praxe.

 

 • U programu ERASMUS+ je nutné mít do výběrového řízení akceptační dopis,
  • toto není povinnost u mimoevropského řízení.

 

 • Dvouměsíční stáž je hodnocena 4ECTS.
  • Pokud nemáte po jejím absolvování dostatek kreditů pro postup, podáváte žádost proděkanovi o zápis do semestru bez dostatečného počtu kreditů z důvodu zahraniční stáže.

 

Užitečné weby

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí