• proděkan pro strategii, rozvoj a informační systémy
  • systémový integrátor fakulty pro bakalářské studium
  • systémový integrátor fakulty pro navazující magisterské studium
  • IT a technická podpora fakulty
  • správa webových stránek fakulty
  • systémová integrátorka fakulty pro doktorské studium
  • správce IGA AF
  • správce ESS AF

Emailová podpora

  • podpora.af@mendelu.cz - určeno pro pomoc s UIS a pro technickou podporu v rámci možností a kompetencí Děkanátu Agronomické fakulty,
  • rozvrhy.af@mendelu.cz - určeno pouze pro vyučující v případech kolizí v rozvrzích, či ke změnám místa konání výuky,
  • iga.af@mendelu.cz - určeno pro podporu uživatelů aplikace Interní grantové agentury.

 

Užitečné odkazy

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí