Navazující magisterské studium

 

  • studuj po SBZ
  • přijímací zkouška
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky

Platba přihlášky on-line


Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia v rámci 2. kola přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 dne 29.8.2019

 

Upozorňujeme uchazeče, kteří si podají přihlášku do druhého kola, že přijímací zkouška se bude konat dne 29.8.2019 v 9.00 hod. v posluchárně C 01, budova C, Zemědělská 1, AF MENDELU.

Pokud bude přihláška kompletní a zařazena do přijímacího řízení, bude Vám zaslán e-mail s informacemi o konání přijímací zkoušky. Nebude již zasílána pozvánka poštou. Jelikož termín podávání přihlášek je do 22.8.2019 a termín konání přijímací zkoušky již 29.8.2019, informujeme o termínu konání přijímací zkoušky již nyní.

Informace podá: Bc. Sobolová od 12. – 16. 8. 2019, od 26. – 28. 8. 2019


Druhé kolo přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Výsledky odvolacího řízení do navazujícího magisterského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Výsledky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia pro ak. rok 2019/2020 dne 21.5.2019

 


Nabídka oborů navazujícího magisterského studia

Agrobyznys
Agroekologie
Automobilová doprava
Biotechnologie rostlin
Ekotrofologie
Fytotechnika
Chov koní a agroturistika
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
Krmivářství
Provoz techniky
Rostlinolékařství
Rozvoj venkova
Rybářství a hydrobiologie
Technologie a management odpadů
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Živočišné biotechnologie
Zootechnika

 


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky

 

Bc. Martina Sobolová- studijní referentka pro N-Mgr. studium
  • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 15. 4. 2019
Stanovení horní hranice průměrného prospěchu Bc. studia 29. 4. 2019
Přijímací zkoušky do NMgr. studia 21. 5. 2019
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium 25. 4. 2019
Zápisy aktuálních studentů AF přijatých do NMgr. studia 20. – 21. 6. 2019
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit do NMgr. studia 8. 7. 2019
Zápisy uchazečů přijatých na odvolání do NMgr. studia 3. 9. 2019
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro NMgr. studium 31. 5. 2019
Vyhodnocení kritérií odvolacího řízení pro NMgr. studium 17. 7. 2019
Zveřejnění výsledků odvolacího  řízení pro NMgr. studium 19. 7. 2019

Dokumenty

 


Aktuality

 

  • Podávání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia bylo prodlouženo do 15.4.2019

Formuláře

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

Provoz studijního oddělení AF v době dovolených v červenci a srpnu 2019

pondělí 9:45 - 12:00
úterý 9:45 - 11:30 a 12:45 - 14:00
středa 9:45 - 12:00
čtvrtek 9:45 - 12:00
AgroContact | s námi porostete