Bakalářské studium

 

  • studuj po maturitě
  • bez přijímacích zkoušek
  • na základě prospěchu ze SŠ
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky

Platba přihlášky on-line


Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Výsledky odvolacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Nabídka oborů bakalářského studia:

Agrobyznys
Agroekologie
Fytotechnika
Molekulární biologie a biotechnologie
Odpadové hospodářství
Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Provoz techniky
Rostlinolékařství
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Zootechnika

 


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky daného oboru:

 

Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika

Ing. Iveta Schönová - studijní referentka pro Bc. studium
  • tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

Agrobyznys, Agroekologie, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Rostlinolékařství

Ing. Hana Syrová - studijní referentka pro Bc. studium
  • tel: +420 545 133 004, e-mail: hana.syrova [at] mendelu.cz
  • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace
  • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 15. 4. 2019
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium 13. 5. 2019
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 9. - 11. 7. 2019
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých na odvolání 4. a 5. 9.2019, rozděleno podle oborů
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro Bc. studium 16. 5. 2019
Vyhodnocení kritérií odvolacího řízení pro Bc. studium 17. 7. 2019
Zveřejnění výsledků odvolacího  řízení pro Bc. studium 19. 7. 2019

Dokumenty

 


Aktuality


Formuláře

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

Provoz studijního oddělení AF v době dovolených v červenci a srpnu 2019

pondělí 9:45 - 12:00
úterý 9:45 - 11:30 a 12:45 - 14:00
středa 9:45 - 12:00
čtvrtek 9:45 - 12:00
AgroContact | s námi porostete