AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Možnost studia na Agronomické fakultě trvá

20. 7. 2017 -

Agronomická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení.

Agronomická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení u těchto bakalářských oborů:

 • Obor Agrobyznys - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Agroekologie - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Fytotechnika - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Molekulární biologie a biotechnologie - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Odpadové hospodářství - bakalářské studium, preze nční i kombinovaná forma
 • Obor Pozemkové úpravy a ochrana půdy - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Provoz techniky - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Rostlinolékařství - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Technologie potravin - bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Všeobecné zemědělství - bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma
 • Obor Zootechnika - bakalářské studium, prezenční forma

 

PŘIHLÁŠKY DO 23. SRPNA 2017.

Více informací na http://af.mendelu.cz/25377-prijimaci-rizeni