Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.


Studuj AF
e-přihláška
Aktuální informace

Aktuálně na AF MENDELU

Volební komise na základě výsledků hlasování voličů v návrhovém řízení sestavila listinu kandidátů na funkci děkana AF. Listinu tvoří...

Akademický senát dnes zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního prorektora pro tvůrčí činnost a vedoucího Ústavu chemie...

V České republice za posledních deset let výrazně vzrostl podíl zemědělských ploch, na kterých se pěstují takzvané meziplodiny. Jejich cílem...

Do 17. 10. 2021 mají členové akademické obce možnost navrhnout kandidáta na funkci děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Návrhy...

O funkci nového rektora Mendelovy univerzity v Brně se uchází čtyři kandidáti, kteří vzešli z návrhového kola. O nové hlavě MENDELU rozhodne...

Propojit zemědělství a vesmírný výzkum se nově snaží tým vědců z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci založili...

Slavnostní Imatrikulace pro studenty 1. ročníku prezenční a kombinované formy bakalářského studia, připravovaná dne 15. 10. 2021, je z důvodu...

V těchto dnech si připomínáme smutné 10. výročí úmrtí proděkana Agronomické fakulty a akademického pracovníka Ústavu techniky a automobilové...

Studentské týmy se do 12. října 2021 mohou hlásit do soutěže v digitálním farmaření Agrovirtus. Jde o první soutěž svého druhu v Evropě.