Soutěže pro studenty (nejen) s diplomkami 

 

 • STUDENTI PRO KVALITU POTRAVIN

Vyhlášen 3. ročník soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu pro školní rok 2021/2022

TÉMATA KATEGORIÍ:
– Výroba potravin a technologie
– Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly
– Marketing v potravinářském průmyslu

Termín pro přihlášení: do 22. 4. 2022 na email miroslav.juzl@mendelu.cz (poslat název práce, abstrakt, jméno školitele). Prezentace před komisí: 29. 4. 2022, učebna M1.03 v 10:00 h

 

 • Program EIT JUMPSTART

 

Program Jumpstarter je pre-akcelerační program, který se zaměřuje zejména na ty, kdo chtějí ověřit svůj obchodní koncept, vypracovat obchodní plán a prezentovat své nápady potenciálním budoucím investorům. Program Jumpstarter je otevřen vědcům a projektovým týmům, inovátorům, magisterským studentům, doktorandům. Uchazeči mohou předložit své inovativní nápady v šesti tematických kategoriích: potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, suroviny, energie, výroba a městská mobilita.

Cílem programu je podpořit začínající inovátory, aby své nápady proměnili v byznys. Účastníci se naučí jak přeměnit svůj nápad na životaschopný obchodní model, jak si ho ověřit, jak si uvědomit přínosy svého produktu či služby pro zákazníka, a dále se dozví základní informace o finančních a právních procesech spojených s podnikáním.

Během programu získáte podporu na cestování a ubytování a nejlepší týmy v každé kategorii budou mít šanci vyhrát finanční odměnu 10 000 EUR. Žádosti o účast v programu je nutné podat nejpozději do 10. dubna 2022.

Proč se vyplatí zúčastnit se programu EIT Jumpstarter?
Účast v programu otevírá dveře na evropské trhy a spojuje nejlepší týmy s velkými průmyslovými partnery společenství EIT, jako jsou např. GE Healthcare, Siemens, Philips, Roche, Bosch, Nestlé, Pepsico a Maspex.

https://eitjumpstarter.eu/

 

 • STIPENDIA NIKOLY TESLY

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: 20. března 2022.

https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

 

 • CENA JOSEFA VAVROUŠKA

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.
Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí. 

Nominace jsou právě otevřeny ve třech kategoriích:
1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
3) Za Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do 26 let včetně, za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Nominovat můžete do 1. 4. 2022.

https://www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

 

 • VĚDA PRO ZEMI

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea a získat tak finanční odměnu. V roce 2022 jsou preferovaná dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura Běžné i netradiční obiloviny

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 3. – 30. 6. 2022
Hodnocení prací: 1. 7. – 31. 8. 2022
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: září 2022

https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi-2022

Slovenská dojná ovce

„Slovenská dojná ovce – historie a budoucnost tohoto plemene“ – téma, se kterým se Bc. Barbora Gancárová umístila na 1. místě v kategorii bakalářských prací V. ročníku soutěže studentských závěrečných prací "Věda pro zemi".

 • Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci

Družstevní Asociace ČR vyhlašuje pro studenty vysokých škol Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práce s DRUŠTEVNÍ TÉMATIKOU – v tomto roce se jedná již o 21. ročník soutěže. 
Podmínky soutěže:
Vysoké školy zašlou vybrané studentské práce na adresu: Družstevní Asociace ČR, Ing. Lenka Fremutová Týčová (222 312 494, sekretariat@dacr.cz) Těšnov 5, Praha 1. Do soutěže je třeba zaslat jeden výtisk studentské práce (rigorózní, diplomové, bakalářské, příp. seminární), dále zpracované posudky (oponenta a vedoucího práce) a kontaktní údaje na autora (pro oznámení výsledku soutěže a navrácení práce). Studentské práce se do soutěže přijímají do 30. 6. 2022.

 

 • BRNO PH.D. TALENT

Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let. Další kolo soutěže bude otevřeno v srpnu / září 2022. 

https://www.jcmm.cz/

 

 • STUDENTSKÁ CENA SELGENU

Každoročně vyhlašuje šlechtitelská společnost SELGEN soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit, doktorandy. 

http://selgen.cz/studentska-cena/

 

 • CENA WERNERA VON SIEMENSE 

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. 

https://www.cenasiemens.cz/

 

 • STUDENTSKÁ CENA AGROMANUÁLU ANEB DIPLOMOVÁ PRÁCE NEZAPADNE

Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány. Článek musí být odeslán do redakce na e-mail talich@agromanual.cz do 1. 3. 2022.

https://www.agromanual.cz/cz/studentska-soutez

 

 • Projekt Česká hlava

Bližší informace najdete na www.ceskahlava.cz

 

 • STIPENDIJNÍ PROGRAM NADACE ORLEN UNIPETROL 

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory. 

www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Stipendijni-program-.aspx

 

 • STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O VYDÁNÍ RUKOPISU MAGISTERSKÉ PRÁCE

https://soutez.academia.cz/cs/aktualni-rocnik/

 

 • SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových prací (Bc. a Mgr.), které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v JMK. 

http://www.lipka.cz/soutez-diplomovych-praci

  

 • SOUTĚŽ ČASOPISU ÚRODA

Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

https://www.uroda.cz/

 

 • STUDENTI PRO KVALITU POTRAVIN

Pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. TÉMATA KATEGORIÍ: Výroba potravin a technologie, Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly, Marketing v potravinářském průmyslu. Přihlášky se posílají do konce dubna.

https://www.foodnet.cz

 

 

 

 

 

 

AgroContact | s námi porostete