Volba děkana AF MENDELU 2022

 

Oznámení výsledků volby kandidáta na funkci děkana

 

v rámci tajného hlasování dle podmínek čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu AS AF zvolili členové Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vítězného kandidáta ze dvou níže uvedených. 

Vítězným kandidátem na funkci děkana naší fakulty se stal

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.,

a to ve druhém kole hlasování, kdy získal 11 hlasů z 19 přítomných senátorů.

V čele fakulty nahradí od 1. května prof. Dr. Ing. Jana Mareše, který od dubna zastává post rektora univerzity. 

 

V Brně dne 25.4.2022


 

Vize a cíle kandidátů na funkci děkana

 

Oba kandidáti, kteří vyslovili svůj souhlas s nominací, dodrželi termíny stanovené volební komisí a do 19. 4. 2021 dodali v písemné podobě své vize a cíle pro výkon funkce děkana.

V souladu s čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu AS AF jsou tyto vize zveřejněny níže a budou prezentovány jednotlivými kandidáty na veřejném jednání AS AF dne 25. 4. 2022.

Vize a cíle jednotlivých kandidátů:

 

V Brně dne 19. 4. 2022


 

Souhlas s nominací do volebního kola na funkci děkana Agronomické fakulty vyslovili dva kandidáti (dle abecedy):

 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. 
 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 

Termín uvedení vizí a cílů na webu fakulty obou kandidátů pro výkon funkce děkana fakulty je 19. dubna 2022.

 
Představení kandidátů na funkci děkana proběhne 25. 4. 2022 (9:00 – 12:00) v posluchárně C01.
Představování kandidátů bude možné sledovat on-line prostřednictvím MS Teams. Link pro připojení ZDE.
 
 

V Brně dne 13. 4. 2022


 

Výsledky návrhového kola pro volbu kandidáta na funkci děkana AF MENDELU

Výsledky návrhového kola pro volbu kandidáta na funkci děkana AF MENDELU pro funkční období 2022 - 2026

Pořadí podle počtu obdržených hlasů:

1.            doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.                       148

2.            prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D                    91

3.            prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.                     22

4.            doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.                          18

5.            Ing. Tomáš Krajíček                                      14

6.            doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.                     8

 

Celkové výsledky jsou k nahlédnutí volební komise.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
předseda volební komise
 
V Brně dne 7. 4. 2022

 

Představení kandidátů na funkci děkana AF  

Vážené členky a členové akademické obce Agronomické fakulty MENDELU,

vzhledem k tomu, že děkan Agronomické fakulty prof. Dr. Ing. Jan Mareš byl zvolen rektorem, je nutné provést novou volbu děkana AF. Proto Akademický senát AF MENDELU vyhlašuje nové volby.

Návrhové kolo na kandidáta na funkci děkana proběhne v termínu 4. 4. 2022 (od 9:00) - 7. 4. 2022 (do 13:00) prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.

Hlasování bude řešeno společně pro komoru akademických pracovníků a pro komoru studentů.

Představení kandidátů na funkci děkana a následná volba děkana proběhne 25. 4. 2022 (9:00 – 12:00) v posluchárně C01. Představování kandidátů bude možné sledovat on-line prostřednictvím MS Teams.
Link pro připojení ZDE.

Vážené členky a členové akademické obce, využijte svého práva a jděte volit.

S pozdravem

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
předseda volební komise
 
V Brně dne 30. 3. 2022

 

Archiv - Volba děkana AF MENDELU 2021

Oznámení výsledků volby kandidáta na funkci děkana

V rámci tajného hlasování dle podmínek čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu AS AF zvolili členové Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vítězného kandidáta ze tří níže uvedených. 

Vítězným kandidátem na funkci děkana naší fakulty se stal

prof. Dr. Ing. Jan Mareš,

a to ve druhém kole hlasování, kde již vybírali členové senátu pouze ze dvojice kandidátů prof. Mareš a prof. Skládanka, poměrem hlasů 12:8, přičemž jeden hlas ze všech 21 možných a odevzdaných byl neplatný.

 


Vize a cíle kandidátů na funkci děkana

 

Všichni kandidáti, kteří vyslovili svůj souhlas nominací, dodrželi termíny stanovené volební komisí a do 5. 11. 2021 dodali v písemné podobě své vize a cíle pro výkon funkce děkana.

V souladu s čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu AS AF jsou tyto vize zveřejněny níže a budou prezentovány jednotlivými kandidáty na veřejném jednání AS AF 15. 11. 2021.

Vize a cíle jednotlivých kandidátů


Pozvánka na mimořádné jednání akademického senátu

 

Mimořádné jednání AS AF je svoláváno v rámci intencí čl. 6 odst. 6 až 8 Jednacího řádu AS AF.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci, resp. poměrně dramatické progresi v posledních dnech se toto mimořádné jednání AS AF MENDELU uskuteční v hybridním režimu.

Jednání je svoláno na 15. 11. 2021 na 13:00 do místnosti C01. Členové senátu jsou žádáni o osobní účast v této místnosti, ve které budou zároveň přítomni kandidáti na funkci děkana, kteří vyslovili souhlas se svou nominací. A následně členové AS AF do zasedací místnosti AF MENDELU v předpokládaném čase 16:00, který se však může změnit a bude upřesněn.

Zároveň, pro případ limitace počtu osob v místnosti (např. ve žlutém semaforu max. 100 osob) C01 bude obsah jednání AS AF streamován v kanálu „Mimořádné veřejné jednání AS AF“. Bude přenášen do místnosti C02, kde budou moci pokládat členové akademické obce dotazy kandidátům. Zároveň bude streamovaný obsah jednání dostupný všem zájemcům z „fakultní“ veřejnosti i mimo uvedené učebny, avšak dotazy na kandidáty bude možné klást jen osobně v učebnách C01 a C02.

Vlastní volba kandidáta na funkci děkana členy AS AF se uskuteční po skončení části představování kandidátů.


Souhlas kandidátů s nominací na funkci děkana

S nominací vyslovili souhlas následující kandidáti:

 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
 • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
 • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)

Souhlas kandidátů na funkci děkana s jejich nominací


Výsledky návrhového kola volby děkana AF

 

Volební komise na základě výsledků hlasování voličů v návrhovém řízení sestavila listinu kandidátů na funkci děkana AF. Listinu tvoří sedm kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Nyní budou mít prostor vyjádřit se, zda se svou nominací souhlasí. 

Na základě výsledků hlasování volební komise sestavila kandidátní listinu ve složení:

 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
 • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
 • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)
 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (16)
 • doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (13)
 • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (8)
 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (8)

 

Volby v návrhovém řízení se zúčastnilo 474 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků a studentů AF z celkových 2 556 oprávněných voličů. Volební účast tak dosáhla 18,5 %.

Výsledky návrhového kola volby děkana AF

 

AgroContact | s námi porostete