Volba děkana AF MENDELU 2021

Oznámení výsledků volby kandidáta na funkci děkana

V rámci tajného hlasování dle podmínek čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu AS AF zvolili členové Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vítězného kandidáta ze tří níže uvedených. 

Vítězným kandidátem na funkci děkana naší fakulty se stal

prof. Dr. Ing. Jan Mareš,

a to ve druhém kole hlasování, kde již vybírali členové senátu pouze ze dvojice kandidátů prof. Mareš a prof. Skládanka, poměrem hlasů 12:8, přičemž jeden hlas ze všech 21 možných a odevzdaných byl neplatný.

 


Vize a cíle kandidátů na funkci děkana

 

Všichni kandidáti, kteří vyslovili svůj souhlas nominací, dodrželi termíny stanovené volební komisí a do 5. 11. 2021 dodali v písemné podobě své vize a cíle pro výkon funkce děkana.

V souladu s čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu AS AF jsou tyto vize zveřejněny níže a budou prezentovány jednotlivými kandidáty na veřejném jednání AS AF 15. 11. 2021.

Vize a cíle jednotlivých kandidátů


Pozvánka na mimořádné jednání akademického senátu

 

Mimořádné jednání AS AF je svoláváno v rámci intencí čl. 6 odst. 6 až 8 Jednacího řádu AS AF.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci, resp. poměrně dramatické progresi v posledních dnech se toto mimořádné jednání AS AF MENDELU uskuteční v hybridním režimu.

Jednání je svoláno na 15. 11. 2021 na 13:00 do místnosti C01. Členové senátu jsou žádáni o osobní účast v této místnosti, ve které budou zároveň přítomni kandidáti na funkci děkana, kteří vyslovili souhlas se svou nominací. A následně členové AS AF do zasedací místnosti AF MENDELU v předpokládaném čase 16:00, který se však může změnit a bude upřesněn.

Zároveň, pro případ limitace počtu osob v místnosti (např. ve žlutém semaforu max. 100 osob) C01 bude obsah jednání AS AF streamován v kanálu „Mimořádné veřejné jednání AS AF“. Bude přenášen do místnosti C02, kde budou moci pokládat členové akademické obce dotazy kandidátům. Zároveň bude streamovaný obsah jednání dostupný všem zájemcům z „fakultní“ veřejnosti i mimo uvedené učebny, avšak dotazy na kandidáty bude možné klást jen osobně v učebnách C01 a C02.

Vlastní volba kandidáta na funkci děkana členy AS AF se uskuteční po skončení části představování kandidátů.


Souhlas kandidátů s nominací na funkci děkana

S nominací vyslovili souhlas následující kandidáti:

  • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
  • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
  • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)

Souhlas kandidátů na funkci děkana s jejich nominací


Výsledky návrhového kola volby děkana AF

 

Volební komise na základě výsledků hlasování voličů v návrhovém řízení sestavila listinu kandidátů na funkci děkana AF. Listinu tvoří sedm kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Nyní budou mít prostor vyjádřit se, zda se svou nominací souhlasí. 

Na základě výsledků hlasování volební komise sestavila kandidátní listinu ve složení:

  • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
  • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
  • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)
  • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (16)
  • doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (13)
  • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (8)
  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (8)

 

Volby v návrhovém řízení se zúčastnilo 474 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků a studentů AF z celkových 2 556 oprávněných voličů. Volební účast tak dosáhla 18,5 %.

Výsledky návrhového kola volby děkana AF

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí