Oborová rada bakalářského studijního programu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-BR Biotechnologie rostlin)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-FY Fytotechnika)

Předseda

Tajemník

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-GA General Agriculture)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-VS Všeobecné zemědělství)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-RL-RL Rostlinolékařství)

Předseda

Místopředsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-TO-OH Odpadové hospodářství)

Předseda

Tajemník

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-TP-TP Technologie potravin)

Předsedkyně

Místopředsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZEI-ABY Agrobyznys)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZOO-ZO Zootechnika)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZS-AE Agroekologie)

Předsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZS-PT Provoz techniky)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy)

Předsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu

 

Oborová rada magisterského navazujícího programu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-BO-BMO Biotechnologie a management odpadů)

Předsedkyně

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-FYTO-F Fytotechnika)

Předseda

Místopředsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-FYTO-GSR Genetika a šlechtění rostlin)

Předsedkyně

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-RL-RL Rostlinolékařství)

Předseda

Místopředsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TO-TMO Technologie a management odpadů)

Předseda

Tajemník

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TP-EKT Ekotrofologie)

Předseda

Tajemník

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin)

Předsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TP-TP Technologie potravin)

Předsedkyně

Místopředsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZEI-ABY Agrobyznys)

Předseda

Tajemnice

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-HBR Horse Breeding and Rural Tourism)

Předsedkyně

Tajemník

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika)

Předsedkyně

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-KRM Krmivářství)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-ZO Zootechnika)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-AD Automobilová doprava)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-AE Agroekologie)

Předsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-IS Informační systémy venkovských regionů a zemědělství)

Předseda

Místopředseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-MT Management techniky)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-PT Provoz techniky)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-RV Rozvoj venkova)

Předseda

Tajemnice

Členové orgánu

Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-ZEI Zemědělské inženýrství)

Předseda

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Místopředseda

Členové orgánu

 

Oborová rada doktorského studijního programu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-ABC Applied Bioclimatology)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie)Předsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-AZO Aplikovaná zoologie)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-SPP Special Plant Production)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-SPR Speciální produkce rostlinná)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-CHE-ACH Agricultural Chemistry)

Předsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-CHE-ZCH Zemědělská chemie)

Předsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-RL-RL Rostlinolékařství)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO-TO Technologie odpadů)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-TPO-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů)

Předsedkyně

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-VOZP-BOMI Bio-omika)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-MGZ Molekulární biologie a genetika živočichů)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-OZ Obecná zootechnika)

Předseda

Členové orgánu

Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství)

Předseda

Členové orgánu