Jak podat e-přihlášku do Ph.D. studia?

 1. E-přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte, podepište a doručte na děkanát Agronomické fakulty.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky za přijímací řízení.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinná příloha k přihlášce:
  • Doplňující informace k přihlášce (vyplněný formulář vytiskněte, podepište).
  • Ověřenou kopii magisterského diplomu je uchazeč povinen doložit v den zápisu do studia. Povinnost neplatí pro absolventy AF MENDELU, kteří ukončí studium v roce 2022.
 5. Přihlášku s povinnou přílohou můžete:
  • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
  • vložit do schránky u vchodu do areálu univerzity, kde je připravena schránka „Přihlášky Agronomická fakulta“,
  • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
  • případně doručit jiným způsobem po dohodě se studijní referentkou Bc. Alenou Martauzovou.
 6. Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 7. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 8. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.

Výběr školitele a tématu disertační práce

Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.

Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před konáním přijímací zkoušky, bude mu školitel doporučen oborovou radou při přijímací zkoušce na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.

Při vyplňování přihlášky systém automaticky nabídne:

 • jediného školitele, a to předsedu dané oborové rady,
 • jediné univerzální téma disertační práce „VOLNÉ TÉMA“.

Jméno školitele a konkrétní název disertační práce budou upraveny ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Sledujte prosím svoji emailovou poštu!

Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka Vás zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.