Jak podat přihlášku do NMgr. studia?

  1. E-přihlášku ke studiu vyplňte v systémuvytiskněte, podepište a doručte na děkanát Agronomické fakulty.
  2. Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
  3. Stávající studenti AF současně s přihláškou odevzdají:  
  4. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat). Jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
  5. Přihlášku se všemi náležitostmi zašli poštou na tuto adresu.
  6. Obálku označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Sleduj prosím svoji emailovou poštu!

Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka tě zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.