Co udělat, aby přihláška byla zpracována rychleji?

 1. Přihlášku ke studiu vyplň v systému, vytiskni a podepiš obě strany.
 2. Uchazeči, kteří nebudou mít na vytištěné přihlášce potvrzené známky střední školou, mají možnost společně s podepsanou přihláškou zaslat oboustranně okopírované vysvědčení 1. – 4. ročníku na střední škole (nebo ta vysvědčení, která na přihlášce uvádí), které nemusí být úředně ověřené.
 3. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
 4. Přihlášky se všemi náležitostmi zašli poštou na tuto adresu.
 5. Přihlášku na obálce označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

 1. Přihlášku ke studiu vyplň v systému, vytiskni a podepiš.
 2. Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
 3. Stávající studenti AF současně s přihláškou odevzdají:  
 4. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat). Jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 5. Přihlášku se všemi náležitostmi zašli poštou na tuto adresu.
 6. Obálku označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

 1. Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky za přijímací řízení.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinná příloha k přihlášce:
  • Doplňující informace k přihlášce (vyplněný formulář vytiskněte, podepište).
  • Ověřenou kopii magisterského diplomu je uchazeč povinen doložit v den zápisu do studia. Povinnost neplatí pro absolventy AF MENDELU, kteří ukončí studium v roce 2022.
 5. Přihlášku s povinnou přílohou můžete:
  • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
  • vložit do schránky u vchodu do areálu univerzity, kde je připravena schránka „Přihlášky Agronomická fakulta“,
  • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
  • případně doručit jiným způsobem po dohodě se studijní referentkou Bc. Alenou Martauzovou.
 6. Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 7. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 8. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.

Sleduj prosím svoji emailovou poštu!

Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka tě zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.