Studijní referentka pro NMgr. studium

 

 • Agroekologie(specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému)
 • Fytotechnika
 • Krmivářství
 • Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů)
 • Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka)
 • Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia
 • Profesní zemědělství
 • Provoz techniky
 • Rostlinolékařství
 • Rybářství a hydrobiologie
 • Technické znalectví a oceňování
 • Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia, specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia)
 • Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)
Bc. Martina Sobolová – studijní referentka pro NMgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí